Přejít na obsah

Vyhledávání

28/05/2015 21:58:03


Hlavní menu

České předsednictví - úvod

Česká republika se předsednictví v Radě EU ujala 1. ledna 2009. Přípravu českého předsednictví od roku 2007 koordinoval Útvar místopředsedy vlády pro evropské záležitosti při Úřadu vlády, který vedl vicepremiér Alexandr Vondra.

Česká republika byla po Slovinsku teprve druhým „novým" členským státem, který měl možnost řídit Radu Evropské unie. České předsednictví také „vyšlo" na výročí 20 let od pádu železné opony a páté výročí historicky největšího rozšíření Evropské unie, jehož součástí byla i Česká republika.

Šestiměsíční české předsednictví tvořilo součást 18 měsíčního předsednického „tria" Francie, České republiky a Švédska - Praha tak 1. ledna 2009 převzala předsednictví od Paříže a 30. června 2009 ho předala do Stockholmu.


Program předsednictví

Země tria od roku 2007 předkládají vedle svého šestiměsíčního programu také 18měsíční společný program , který je výsledkem vzájemných konzultací a vyjednávání. Program tria Francie, Česká republika a Švédsko byl formálně přijat Radou pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy (GAERC) na zasedání v Lucemburku v červnu 2008. Po drobných úpravách byl zveřejněn na stránkách francouzského předsednictví na počátku července 2008.

Francie, ČR a Švédsko symbolicky stvrdily shodu na společném 18měsíčním programu

Vicepremiér pro evropské záležitosti Alexandr Vondra při symbolickém stvrzení 18měsíčního předsednictví Francie, České republiky a Švédska. (foto vlada.cz)

Každý členský stát od roku 1983 také představuje svůj šestiměsíční program v Radě EU. Český premiér Mirek Topolánek a vicepremiér Alexandr  Vondra představili priority a pracovní program českého předsednictví 6. ledna 2009 v Praze. Klíčovými prioritami byli tři "E": ekonomika, energetika a Evropa ve světě. Mottem českého předsednictví bylo "Evropa bez bariér".


Stálé zastoupení v Bruselu během předsednictví

Spojovacím článkem mezi českou administrativou a unijními orgány bylo během předsednictví Stálé zastoupení v Bruselu. Celkem 146 diplomatů řídilo během předsednictví 150 pracovních skupin a více než dva tisíce jednání.

Ve spolupráci s úřadem místopředsedy vlády Alexandra Vondry, ministerstvem zahraničních věcí a ostatními resorty připravilo Stálé zastoupení 34 formálních rad ministrů a dvě Evropské rady nejvyšších představitelů členských států.

Čeští diplomaté také formálně předsedali výborům stálých představitelů EU, které připravují všechna jednání ministrů v radách - tzv. COREPER II. (politické, finanční a zahraniční témata) a COREPER I. (hospodářské a sociální otázky). Za agendu a řízení těchto výborů byli zodpovědní česká velvyslankyně při EU Milena Vicenová a její zástupkyně Jana Reinišová. Třetím klíčovým výborem byl Politický a bezpečnostní výbor, kterému předsedal Ivo Šrámek.


Příprava předsednictví

Pro předsednictví bylo nutné zabezpečit důkladné personální, logistické i bezpečnostní zajištění a kvalitní komunikaci a koordinaci (viz Koncepce komunikace předsednictví). Česká administrativa pro předsednictví dočasně posílila o 480 úřednických míst, zvýšil se i počet diplomatů v Bruselu. Na každém úřadě byl stanoven tzv. resortní koordinátor.

Finanční a personální zajištění českého předsednictví schválila vláda 27. června 2007. Rozpočet předsednictví pro rok 2008 činil 700 milionu korun a 1 mld. korun pro rok 2009.

Diskuse k propagaci českého předsednictví
Součástí příprav na české předsednictví byla i vysvětlovací kampaň. Na jedné z debat vystoupili tisková mluvčí Michaela Jelínková (vlevo), náměstek Marek Mora (uprostřed) a náměstkyně Jana Hendrichová (vpravo), která zodpovídala za organizační přípravu předsednictví. (foto vlada.cz)