Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

AKTUALIZACE: Zaměstnávání pracovníků s nelegálním pobytem

Euroskop, 02.02.2009

Návrh směrnice, kterou se stanoví postihy proti zaměstnavatelům státních příslušníků třetích zemí s nelegálním pobytem (KOM(2007)249)

Návrh směrnice, kterou se stanoví postihy proti zaměstnavatelům státních příslušníků třetích zemí s nelegálním pobytem (KOM(2007)249)

 

1. Stav legislativního procesu

 

Poslanci výboru LIBE přijali 21. ledna 2009 zprávu zpravodaje Favy poměrem 46:6:1. Návrh směrnice penalizovat zaměstnavatele nelegálních přistěhovalců (viz zde) je součástí balíku týkajícího se přistěhovalské politiky EU (viz také směrnice o tzv. modrých kartách a směrnice o jednotném povolení k pobytu).

 

1.1  Klíčové obsahové body Favovy zprávy

 

  • Zaměstnavatel nelegálních pracovníků bude v případě závažného činu (obchod s lidmi, opakované porušení apod.) vystaven trestním sankcím.
  • Zaměstnavatel musí uhradit náhradu škod vzniklou státu (úniky na daních apod.).
  • Náhrada nezaplacené mzdy pracovníkovi bude automatická.
  • Členské státy sníží finanční pokutu osobám tajně zaměstnávajícím nelegální pracovníky v domácnosti při prokázání, že nedochází k vykořisťování.
  • Firmy využívající subdodavatele budou také odpovědné za případné nelegálně zaměstnané.
  • Seznam zaměstnavatelů nelegálních pracovníků bude veřejný.
  • Členské státy budou vykonávat patřičné inspekce zaměstnavatelů.

Rada JHA byla v otázce trestních sankcí nejednotná. S jejich zavedením nesouhlasily Německo, Polsko, Nizozemí a Švédsko. Nicméně výsledný kompromis zpravodaje a předsednictví Rady má naději na schválení v prvním čtení v Evropském parlamentu.

 

2. Očekávaný vývoj

 

Návrh směrnice bude předložen plénu Evropského parlamentu 4. února 2009.

 

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví postihy proti zaměstnavatelům státních příslušníků třetích zemí s nelegálním pobytem (KOM(2007) 249)

Připojené dokumenty: SEK(2007) 596, SEK(2007) 603, SEK(2007) 604

Právní báze: čl. 63 odst. 3 Smlouvy o založení ES revidované Smlouvou z  Nice

Procedura: spolurozhodování

Odpovědné generální ředitelství Komise: Spravedlnost, svoboda a bezpečnost

Odpovědný výbor Evropského parlamentu: LIBE (Claudio Fava, Itálie, PES)

Odpovědná formace Rady: JHA

 

Seznam odkazů

 

Dokumenty

 

 

 Monitoring legislativního procesu

 

 

Další

 

Další články v rubrice

Vnitřní trh v dubnu 2020

Euroskop, 09.05.2020