Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

AKTUALIZACE: Snížení cen roamingových datových služeb a SMS

Euroskop, 30.03.2009

Výbor ITRE dospěl dne 20. března 2009 k první klíčové dohodě ohledně snížení cen roamingu.

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 717/2007 o roamingu ve veřejných mobilních telefonních sítích ve Společenství a směrnice 2002/21/ES o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací (KOM(2008)580)

 

1. Legislativní pozadí

 

Návrh nařízení byl přijat Komisí 23. září 2008 a je projednávám dle procedury spolurozhodování. 27. listopadu 2008 se k návrhu vyjádřila Rada a poskytla první obecné stanovisko. Odpovědným výborem v Evropském parlamentu je ITRE, 3. března 2009 však svoje stanovisko poskytl výbor IMCO. Ten se v některých bodech významně odchýlil od návrhu Komise, především navrhl účtování po sekundách hned od počátku hovoru, stejně jako snížení přenosu datových služeb na 0,25 € za MB. To je výrazný rozdíl oproti 1 € navrhovanému Komisí. Komise stejně tak ve svém původním znění navrhovala účtovat paušální poplatek za prvních 30 sekund hovoru.

 

2. Klíčové obsahové body dohody ITRE

 

  • Snížení navrhovaného maximálního poplatku za stažení 1 MB dat prostřednictvím mobilní sítě na 0,5 €. Jedná se o kompromis mezi předlohou Komise (1 €) a stanoviskem výborem IMCO (0,25 €). Poslanci výboru navíc požadují účtování po kilobytech, aby se zabránilo „nepřiměřeným nákladům".
  • Ceny roamingových textových zpráv by se měly snížit na 0,11 €/SMS (cena bez DPH).
  • Přijímání hovorů z hlasové schránky v zahraničí by mělo být od července 2010 bezplatné.
  • Cena hovorného. Horní hranice za jednu minutu hovoru by měla nově činit 0,40 €/min., za přijetí hovoru pak 0,16 €/min. Poslanci zároveň odmítli návrh Komise snížit od července 2011 cenu minuty odchozího hovoru na 0,37 € (0,13 € u příchozího hovoru) a 0,34 € resp. 0,10 € od července 2012 (ceny bez DPH).
  • Hovor by se měl účtovat od první sekundy hovoru po sekundách.
  • Regulace má být dle poslanců ukončena 30. června 2012, Komise přitom navrhovala až polovinu roku 2013.
  • ITRE nesouhlasí s plánovaným cenovým stropem ve znění navrhovaném Komisí, při jehož dosažení by se zákazníkovi dočasně znemožnilo aktivní užívání roamingových služeb. Poslanci navrhují, aby při dosažení 80 % (a pak 100 %) daného limitu byl uživatel upozorněn. K zablokování služeb by mohlo dojít pouze v případě, že by zákazník na upozornění nereagoval. Limitem by mohlo být 50 €, resp. 20 MB (obojí měsíčně, cena uvedena bez DPH).

 

3. Očekávaný vývoj

 

Poslanci výboru ITRE se budou během dubna snažit dosáhnout kompromisu s českým předsednictvím Rady. V ideálním případě bude kompromisu dosaženo ještě před zahájením dubnového plenárního zasedání Evropského parlamentu (21. - 24. dubna 2009).

 

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 717/2007 o roamingu ve veřejných mobilních telefonních sítích ve Společenství a směrnice 2002/21/ES o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací (KOM(2008)580)

Připojené dokumenty: SEK(2008)2489, SEK(2008)2490

Právní báze: čl. 95 Smlouvy o založení ES revidované Smlouvou z Nice

Procedura: spolurozhodování

Odpovědné generální ředitelství Komise: Informační společnost a média

Odpovědný výbor Evropského parlamentu: ITRE (zpravodajka Vălean Adina-Ioana, Rumunsko, ALDE)

Odpovědná formace Rady: TTE

 

Seznam odkazů

 

Dokumenty

 

 

Monitoring legislativního procesu

 

 

Další odkazy

 

 

Další články v rubrice

Veřejné zdraví v červnu 2020

Euroskop, 10.07.2020

Spotřebitelé v červnu 2020

Euroskop, 10.07.2020