Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

AKTUALIZACE: Směrnice o značení pneumatik

Euroskop, 06.04.2009

Výbor Evropského parlamentu ITRE 31. března 2009 schválil zprávu pro první čtení návrhu směrnice o značení pneumatik. Text byl přijat poměrem 49:0:1.

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o označování pneumatik s ohledem na palivovou účinnost a jiné důležité parametry (KOM(2008)779)

 

 

1. Legislativní pozadí

 

Komise svůj návrh předložila 13. listopadu 2008 s cílem snížit emise skleníkových plynů ze silniční dopravy. Text předpokládá, že vhodné pneumatiky sníží spotřebu automobilů (a tím pádem i produkci skleníkových plynů) až o 30 % (více zde).

 

2. Klíčové obsahové body zprávy ITRE

 

  • Pneumatiky typů C1-C3 (pro osobní automobily a lehké i těžké nákladní automobily) by měly být řazeny do tříd A-G podle své energetické účinnosti, přičemž daná informace by měla být dostupná ve všech relevantních materiálech, včetně účtenek od distributorů.
  • Na pneumatikách typů C1 a C2 by měl být při prodeji umístěn štítek s údaji o zařazení konkrétního produktu do příslušné třídy. Mezi hodnoty, jež by měly být obligatorní, má patřit valivý odpor pneumatiky, přilnavost za mokra a hluk, jejž pneumatika způsobuje za provozu.
  • Pneumatiky s nízkou produkcí hluku (low-noise tyres) by měly být značeny symbolem klapek na uši. V případě typu C1 půjde o  pneumatiky s produkcí hluku do 68 dB, v případě C2 69 dB a v případě C3 70 dB.
  • Pneumatiky pro jízdu na sněhu a zimní pneumatiky by měly být (z hlediska cílů navrhované normy) ošetřeny dodatečnou regulativní procedurou.
  • Jakékoli veřejné pobídky (v souladu s právem EU) by se měly dotýkat pouze pneumatik zařazených minimálně do třídy C, pokud jde o její výsledky z hlediska energetické účinnosti a přilnavosti za mokra.
  • Do září 2010 by rovněž měla vzniknout speciální webová stránka osvětlující přínosy nové směrnice; odpovědna za její realizaci by měla být Komise. Producenti pneumatik by pak měli na svých stránkách poskytovat „kalkulačky energetické účinnosti" umožňující zákazníkům zhodnotit potenciální úspory při koupi konkrétního typu pneumatiky.
  • ITRE konečně navrhl, aby právní forma nové normy byla změněna ze směrnice na nařízení (jejž netřeba implementovat, neb je přímo účinné a přímo použitelné), protože charakter připravovaného opatření by tomu odpovídal.

 

3. Očekávaný vývoj

 

Plénum Evropského parlamentu by mělo o zprávě ITRE hlasovat 5. května 2009. Završení prvního čtení v Radě se očekává (v případě absence jakýchkoli komplikací) nejdříve na podzim - kvůli volbám do Evropského parlamentu a tradičnímu „prázdninovému provozu" unijních institucí.

 

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o označování pneumatik s ohledem na palivovou účinnost a jiné důležité parametry (KOM(2008)779)

Připojené dokumenty: SEC(2008)2803, SEC(2008)2804

Právní báze: čl. 95 Smlouvy o založení ES revidované Smlouvou z Nice

Procedura: spolurozhodování

Odpovědné generální ředitelství Komise: Energie a doprava

Odpovědný výbor Evropského parlamentu: ITRE (zpravodaj Ivo Belet, Belgie EPP-ED)

Odpovědná formace Rady: neurčena

 

Seznam odkazů

 

Dokumenty

 

 

Monitoring legislativního procesu

 

 

Další odkazy

 

Další články v rubrice

Veřejné zdraví v červenci 2020

Euroskop, 10.08.2020

Spotřebitelé v červenci 2020

Euroskop, 10.08.2020