Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

AKTUALIZACE: Směrnice o energetické náročnosti budov

Euroskop, 15.04.2009

Výbor Evropského parlamentu ITRE 31. března 2009 poměrem 36:11:3 schválil zprávu k návrhu na revizi směrnice č. 2002/91 o energetické náročnosti budov. Plénum o ní mělo hlasovat 21. dubna 2009, nakonec se tak stane patrně až 5. května 2009.

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o energetické náročnosti budov (KOM(2008)780)

 

 

1. Legislativní pozadí

 

Komise svůj návrh předložila 13. listopadu 2008 s cílem zahrnout do rámce stávající směrnice č. 2002/91 o energetické náročnosti budov i budovy s výměrou pod 1000 m2.

 

2. Klíčové obsahové body zprávy ITRE

 

Od roku 2019 by měly být v EU stavěny pouze budovy schopné zajistit si většinu (tj. nad 50 %) potřebné energie samy (on-site; např. prostřednictvím solárních panelů). Stávající budovy by se měly v tomto směru stát předmětem přechodného období trvajícího až do roku 2020.

V případě realizace větších renovací (renovací zahrnujících alespoň 25 % plochy budovy nebo v hodnotě pětiny celkové hodnoty budovy), popř. renovací zásadních konstrukčních prvků budovy (okna, bojlery, klimatizace) by se však na ně revidovaná norma měla vztahovat hned od počátku.

Podle názoru ITRE by měla do 31. března 2010 vzniknout také jednotná metodologie pro výpočet energetické účinnosti budov vztahující se i na budovy obydlované kratší dobu než čtyři měsíce ročně. Výjimkou by v tomto směru měly disponovat jen velmi malé budovy (do 50 m2 obytné plochy), sakrální, historické a zemědělské budovy - obecně objekty s nízkými energetickými nároky a/nebo s využitím do 18 měsíců.

Rovněž by se měly zvýšit veřejné investice do energeticky účinných budov a/nebo podpora takovým projektům, včetně podpory ze strany dodavatelů energií.

Členské státy by měly v této souvislosti vypracovat do 30. června 2011 akční plány a stanovit si cíle - procenta podílu energeticky účinných budov v roce 2015 a 2020.

O rok dříve by měly být k dispozici i unijní návrhy (ze strany Komise), jak podpořit energetickou účinnost budov, mj. formou navýšení alokace z fondu ERDF na minimálně 15 % na daný účel, vytvořením Fondu pro energetickou účinnost, na němž by se podílel rozpočet EU, členské státy (nad rámec svých příspěvků do unijního rozpočtu) a Evropská investiční banka (fond by měl fungovat od roku 2014), nebo snížením DPH na výrobky spjaté s energetickou účinností nebo obnovitelnými zdroji energie.

 

3. Očekávaný vývoj

 

Plénum Evropského parlamentu by se mělo zprávou ITRE zabývat 21. dubna 2009. Bude-li završeno úspěšně, začne se návrhem zabývat Rada.

Výsledek jejího jednání bude patrně výrazně ovlivněn přístupem členských států ke konceptu tzv. zelené ekonomiky a jeho potenciálu napomoci (v době recese) hospodářskému růstu.

Výsledná norma by měla být implementována do 31. prosince 2010 (pokud se neuplatní žádné výjimky a/nebo Evropský parlament či Rada v průběhu legislativního procesu dané datum nezmění).

 

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o energetické náročnosti budov (KOM(2008)780)

Připojené dokumenty: SEC(2008)2864, SEC(2008)2865

Právní báze: čl. 171 odst. 1 Smlouvy o založení ES revidované Smlouvou z Nice

Procedura: spolurozhodování

Odpovědné generální ředitelství Komise: Energie a doprava

Odpovědný výbor Evropského parlamentu: ITRE (zpravodaj Silvia-Adriana Ţicău, PES)

Odpovědná formace Rady: TTE

 

Seznam odkazů

 

Dokumenty

 

 

Monitoring legislativního procesu

 

 

Další odkazy

 

Další články v rubrice

Veřejné zdraví v červnu 2020

Euroskop, 10.07.2020

Spotřebitelé v červnu 2020

Euroskop, 10.07.2020