Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

AKTUALIZACE: Klimaticko-energetický balík

Euroskop, 15.04.2009

Rada 6. dubna 2009 formálně schválila kompromis týkající se tzv. klimaticko-energetického balíku, k němuž ve dnech 10.-11. prosince 2008 dospěl summit Evropské rady a s nímž 17. prosince 2008 souhlasilo i plénum Evropského parlamentu.

Návrh směrnice Evropského Parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2003/87/ES tak, aby se zlepšil a rozšířil systém pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství (KOM(2008)16)

 

Návrh Rozhodnutí Evropského Parlamentu a Rady o úsilí členských států snížit emise skleníkových plynů o 30 %, aby byly splněny závazky Společenství v oblasti snížení emisí skleníkových plynů do roku 2020 (KOM(2008)17)

 

Návrh směrnice Evropského Parlamentu a Rady o geologickém skladování oxidu uhličitého a o změně směrnic Rady 85/337/EHS, 96/61/ES, směrnic 2000/60/ES, 2001/80/ES, 2004/35/ES, 2006/12/ES a nařízení (ES) č. 1013/2006 (KOM(2008)18)

 

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o podpoře užívání energie z obnovitelných zdrojů (KOM(2008)19)

 

Projednávání klimaticko-energetického balíku probíhalo navzdory očekáváním relativně rychle. Evropský parlament hrál nakonec v celém procesu spíše okrajovou roli; nejdůležitější úloha připadla atypicky Evropské radě (více pod níže uvedenými odkazy).

 

 

1. Stav legislativního procesu

 

Rada 6. dubna 2009 schválila kompromis pouze formálně - jednání se ani neúčastnili příslušní ministři. Krom čtyř inkriminovaných návrhů byly odsouhlaseny také texty týkající se kvality paliv a omezení emisí CO2 produkovaných osobními automobily.

Finální dokumenty zatím nejsou k dispozici v Úředním věstníku EU, ale od podkladů, jež Rada odsouhlasila (viz níže), se budou lišit jen minimálně.

 

 

2. Očekávaný vývoj

 

V následujícím období se očekává zveřejnění textů v Úředním věstníku EU a zahájení jejich (různě dlouhé) implementační lhůty.

 

Návrh směrnice Evropského Parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2003/87/ES tak, aby se zlepšil a rozšířil systém pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství (KOM(2008)16)

Připojené dokumenty: KOM(2008)30, SEK(2008)52, SEK(2008)53, SEK(2008)85

Právní báze: čl. 175 odst. 1 Smlouvy o založení ES revidované Smlouvou z Nice

Procedura: spolurozhodování

Odpovědné generální ředitelství Komise: Životní prostředí

Odpovědný výbor Evropského parlamentu: ENVI (zpravodajka Avril Doyle, Irsko, EPP-ED)

Odpovědná formace Rady: ENVIRONMENT

 

Návrh Rozhodnutí Evropského Parlamentu a Rady o úsilí členských států snížit emise skleníkových plynů o 30 %, aby byly splněny závazky Společenství v oblasti snížení emisí skleníkových plynů do roku 2020 (KOM(2008)17)

Připojené dokumenty: KOM(2008)30, SEK(2008)85

Právní báze: čl. 175 odst. 1 Smlouvy o založení ES revidované Smlouvou z Nice

Procedura: spolurozhodování

Odpovědné generální ředitelství Komise: Životní prostředí

Odpovědný výbor Evropského parlamentu: ENVI (zpravodajka Satu Hassi, Finsko, Greens/EFA)

Odpovědná formace Rady: ENVIRONMENT

 

Návrh směrnice Evropského Parlamentu a Rady o geologickém skladování oxidu uhličitého a o změně směrnic Rady 85/337/EHS, 96/61/ES, směrnic 2000/60/ES, 2001/80/ES, 2004/35/ES, 2006/12/ES a nařízení (ES) č. 1013/2006 (KOM(2008)18)

Připojené dokumenty: KOM(2008)30, SEK(2008)54, SEK(2008)55

Právní báze: čl. 175 odst. 1 Smlouvy o založení ES revidované Smlouvou z Nice

Procedura: spolurozhodování

Odpovědné generální ředitelství Komise: Životní prostředí

Odpovědný výbor Evropského parlamentu: ENVI (zpravodaj Chris Davies, Velká Británie, ALDE)

Odpovědná formace Rady: ENVIRONMENT

 

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o podpoře užívání energie z obnovitelných zdrojů (KOM(2008)19)

Připojené dokumenty: KOM(2008)30, SEK(2008)57, SEK(2008)85

Právní báze: čl. 175 odst. 1 Smlouvy o založení ES revidované Smlouvou z Nice

Procedura: spolurozhodování

Odpovědné generální ředitelství Komise: Životní prostředí

Odpovědný výbor Evropského parlamentu: ENVI (zpravodaj Claude Turmes, Lucembursko, Greens/EFA)

Odpovědná formace Rady: ENVIRONMENT

 

Seznam odkazů

 

Dokumenty

 

 

Monitoring legislativního procesu

 

 

Další odkazy

 

Další články v rubrice

Veřejné zdraví v červnu 2020

Euroskop, 10.07.2020

Spotřebitelé v červnu 2020

Euroskop, 10.07.2020