Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

AKTUALIZACE: Nařízení o Evropském globalizačním fondu

Euroskop, 21.04.2009

Zástupci českého předsednictví a Evropského parlamentu 8. dubna 2009 dospěli k neformální dohodě ve věci revize nařízení o Evropském globalizačním fondu.

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1927/2006 o zřízení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (KOM(2008)867)

 

 

1. Legislativní pozadí

 

Komise svůj návrh zveřejnila 16. prosince 2008. Revidované nařízení by mělo Unii napomoci snáze bojovat s následky stávající finanční a ekonomické krize (k samotnému Evropskému fondu pro přizpůsobení se globalizaci více zde).

 

2. Klíčové obsahové body neformální dohody Rady a Evropského parlamentu

 

Státy by měly být oprávněny žádat o prostředky z fondu už v případě propuštění 500 zaměstnanců (v daném členském státě v průběhu čtyř měsíců; v průběhu devíti měsíců, pokud jde o malý a střední podnik), nikoliv 1000 jako dosud.

Spoluúčast ze strany EU by měla vzrůst ze stávajících 50 % na 65 % (Komise navrhovala 75 %). Prostředky by měly být obligatorně využity na rekvalifikace, poradenství ap., a to v průběhu dvou let, ne jednoho roku jako doposud.

 

3. Očekávaný vývoj

 

Plénum Evropského parlamentu by mělo o zprávě (výboru EMPL) jednat a hlasovat 5. května 2009. Dojednaný kompromis pak musí formálně schválit i Rada (patrně ve dnech 8.-9. června 2009).

Revidované nařízení by se mělo vztahovat na všechny žádosti, jež budou k fondu podány od května 2009.

 

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1927/2006 o zřízení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (KOM(2008)867)

Připojené dokumenty: SEK(2008)3055, SEK(2008)3056

Právní báze: čl. 159 odst. 3 Smlouvy o založení ES revidované Smlouvou z Nice

Procedura: spolurozhodování

Odpovědné generální ředitelství Komise: Zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti

Odpovědný výbor Evropského parlamentu: EMPL (zpravodajka Gabriele Stauner, Německo, EPP-ED)

Odpovědná formace Rady: EPSCO

 

Seznam odkazů

 

Dokumenty

 

 

Monitoring legislativního procesu

 

 

Další odkazy

 

Další články v rubrice

Životní prostředí v dubnu 2021

Euroskop, 10.05.2021

Vnitřní trh v dubnu 2021

Euroskop, 10.05.2021