Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Monitoring legislativy EU

AKTUALIZACE: Trestněprávní ochrana životního prostředí

Euroskop, 22.12.2008
Dne 6. prosince 2008 byla v Úředním věstníku Evropské unie publikována směrnice o trestněprávní ochraně životního prostředí.

AKTUALIZACE: Snížení cen roamingových datových služeb a SMS

Euroskop, 17.12.2008
Rada dne 27. listopadu 2008 projednala návrh Komise na snížení cen roamingových datových služeb a SMS a zveřejnila první obecné stanovisko. To kromě akceptace návrhu Komise přináší další doplňující...

AKTUALIZACE: Výběr poplatků za užívání pozemních komunikací kamiony

Euroskop, 17.12.2008
Rada se na znění směrnice 9. prosince 2008 neshodla. Problematickou zůstává otázka externích nákladů spojených s dopravními zácpami a začlenění CO2 do rámce směrnice.

Nařízení o Evropském globalizačním fondu

Euroskop, 17.12.2008
Komise 16. prosince 2008 zveřejnila návrh na revizi stávajícího nařízení č. 1927/2006 o zřízení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci, jenž by měl Unii napomoci snáze bojovat...

AKTUALIZACE: Klimaticko-energetický balík

Euroskop, 17.12.2008
Plénum Evropského parlamentu 17. prosince 2008 fakticky beze změn schválilo kompromis týkající se tzv. klimaticko-energetického balíku, k němuž ve dnech 10.-11. prosince 2008 dospěl summit...

AKTUALIZACE: Požadavky na ekodesign výrobků

Euroskop, 16.12.2008
Rada 8. prosince 2008 dospěla k předběžné dohodě o revizi směrnice č. 2005/32 o ekodesignu, navzdory tomu, že ještě před pár týdny se situace jevila zcela jinak.

Směrnice o energetických štítcích

Euroskop, 16.12.2008
Komise dne 13. listopadu 2008 zveřejnila návrh směrnice o uvádění spotřeby na energetických štítcích výrobků, který rozšiřuje věcnou působnost současné právní úpravy. Výsledná směrnice by měla platit...

AKTUALIZACE: Telekomunikační balík

Euroskop, 16.12.2008
Na jednání Rady 27. listopadu 2008 došlo k dosažení politické dohody ohledně tzv. telekomunikačního balíku. Rada přijala kompromisní text, který se stane základem pro další vyjednávání, jež by měla...

Směrnice o povinných zásobách ropy

Euroskop, 15.12.2008
Komise 13. listopadu 2008 přijala návrh směrnice ukládající členským státům udržovat povinné zásoby ropy. Dokument sjednocuje dosavadní legislativní rámec v dané oblasti a přináší některé změny.

AKTUALIZACE: Klimaticko-energetický balík

Euroskop, 15.12.2008
Summit Evropské rady ve dnech 10.-11. prosince 2008 fakticky odsouhlasil pozici členských států k tzv. klimaticko-energetickému balíku. V následujícím období ji nicméně ještě musí...
Počet nalezených článků: 1371
|
Zobrazeny články od  1231 do 1240