Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Monitoring legislativy EU

AKTUALIZACE: Snížení cen roamingových datových služeb a SMS

Euroskop, 29.06.2009
Rada 8. června 2009 schválila návrh nařízení snižující ceny roamingových datových služeb a SMS. Schválená verze je shodná s usnesením Evropského parlamentu z 22.dubna 2009.

Nově otevřená veřejná konzultace

Euroskop, 26.06.2009
Veřejná konzultace týkající se vnitřního trhu.

SPECIÁL: Zaměstnanost a sociální věci v letech 2004–2009

Euroskop, 24.06.2009
Problematika zaměstnanosti a sociálních věcí se do centra pozornosti Evropské unie dostávala postupně, zejména po nástupu Jacquese Delorse na post předsedy Komise v roce 1985, jenž se poprvé...

Nově otevřené veřejné konzultace

Euroskop, 22.06.2009
Veřejné konzultace týkající se vnitřního trhu a oblasti energetiky.

Bílá kniha o přizpůsobení se změně klimatu

Euroskop, 22.06.2009
Komise 1. dubna 2009 uveřejnila bílou knihu s názvem „Přizpůsobení se změně klimatu: směřování k evropskému akčnímu rámci". Jejím cílem je doplnit aktivity EU na poli snižování...

AKTUALIZACE: Schvalování typu motorových vozidel (Euro VI)

Euroskop, 19.06.2009
Rada na svém zasedání 8.-9. června 2009 definitivně schválila návrh nařízení na zavedení emisního standardu Euro VI.

AKTUALIZACE: Nařízení o Evropském globalizačním fondu

Euroskop, 18.06.2009
Rada na svém zasedání 11.-12. června 2009 stvrdila neformální dohodu uzavřenou 8. dubna 2009 se zástupci českého předsednictví ve věci revize nařízení o Evropském globalizačním fondu....

AKTUALIZACE: Klimaticko-energetický balík

Euroskop, 18.06.2009
Tzv. klimaticko-energetický balík byl 5. června 2009 uveřejněn v Úředním věstníku EU. Členské státy mají povinnost jej provést v rámci lhůt, jež - s výjimkou jednoho rozhodnutí -...

AKTUALIZACE: Směrnice o evropské radě zaměstnanců

Euroskop, 17.06.2009
Revize směrnice č. 94/45 o evropské radě zaměstnanců byla 6. května 2009 uveřejněna v Úředním věstníku EU, vstoupila v platnost o dvacet dní později. Členské státy mají...

AKTUALIZACE: Zelená kniha o transevropských dopravních sítích (TEN-T)

Euroskop, 17.06.2009
Komise 10. května 2009 uveřejnila příspěvky zainteresovaných aktérů, již se zúčastnili příslušné veřejné konzultace. Rada o měsíc později, 11. června 2009, přijala své závěry...
Počet nalezených článků: 1515
|
Zobrazeny články od  1241 do 1250