Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Monitoring legislativy EU

SPECIÁL: Regionální politika v letech 2004–2009

Euroskop, 12.06.2009
Regionální politika EU je díky svému rozpočtu nejnákladněji financovanou společnou politikou Společenství a jako takové jí patří značná pozornost. Jelikož po roce 2004 dobíhalo programovací...

SPECIÁL: Seznam otevřených veřejných konzultací

Euroskop, 10.06.2009
Všechny otevřené veřejné konzultace, k nimž se může krom zainteresovaných aktérů ve většině případů vyjádřit i nejširší veřejnost se zájmem o problematiku legislativy EU.

SPECIÁL: Výchova, vzdělání a mládež v letech 2004-2009

Euroskop, 08.06.2009
Podle článku 149 Smlouvy o EU přispívá Společenství k lepšímu a kvalitnějšímu vzdělávání podporováním spolupráce členských států. Pokud je to nutné, podporuje a doplňuje činnosti členských...

Nově otevřené veřejné konzultace

Euroskop, 02.06.2009
Veřejné konzultace týkající se vnitřního trhu a oblasti zaměstnanosti a sociálních věcí.

SPECIÁL: Doprava v letech 2004–2009

Euroskop, 29.05.2009
Doprava, nebo lépe řečeno dopravní politika Evropské unie coby jedna z oblastí, jimž se Společenství věnuje již více než půlstoletí, zaznamenala v letech 2004-2009 poměrně dynamický...

AKTUALIZACE: Reforma DPH u vybraných druhů služeb

Euroskop, 27.05.2009
Rada 5. května 2009 formálně potvrdila politickou dohodu dosaženou již v březnu 2009 o směrnici pozměňující směrnici č. 2006/112, pokud jde o snížené sazby daně...

Nově otevřená veřejná konzultace

Euroskop, 25.05.2009
Veřejná konzultace týkající unijních pravidel poskytování státní pomoci při veřejném financování sítí vysokorychlostního internetu.

AKTUALIZACE: Rovné zacházení u OSVČ

Euroskop, 25.05.2009
Plénum Evropského parlamentu 6. května 2009 schválilo zprávu poslankyně Astrid Lulling (EPP-ED, Lucembursko) k návrhu směrnice o uplatňování zásady rovného zacházení pro muže a ženy...

AKTUALIZACE: Prodloužení mateřské dovolené

Euroskop, 18.05.2009
Na plenárním zasedání Evropského parlamentu bylo 5. května 2009 na návrh skupiny EPP-ED rozhodnuto, aby zprávy poslankyně Edite Estrela o návrhu směrnice zvyšující bezpečnost a ochranu...

Nově otevřené veřejné konzultace

Euroskop, 18.05.2009
Veřejné konzultace týkající se léčiv a podpory uhelnému průmyslu.
Počet nalezených článků: 1515
|
Zobrazeny články od  1251 do 1260