Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Monitoring legislativy EU

AKTUALIZACE: Emisní standardy u nových osobních automobilů

Euroskop, 29.12.2008
Evropský parlament 17. prosince 2008 na základě kompromisu vyjednaného s francouzským předsednictvím završil první čtení pozměněného návrhu Komise zavádějícího emisní standardy u nových osobních...

SPECIÁL: Seznam otevřených veřejných konzultací

Euroskop, 22.12.2008
Všechny otevřené veřejné konzultace, k nimž se může krom zainteresovaných aktérů ve většině případů vyjádřit i nejširší veřejnost se zájmem o problematiku legislativy EU.

AKTUALIZACE: Směrnice o evropské radě zaměstnanců

Euroskop, 22.12.2008
Plénum Evropského parlamentu přijalo 16. prosince 2008 Bushill-Matthewsovu zprávu o revizi směrnice č. 94/45 o evropské radě zaměstnanců.

Zelená kniha o kolektivním odškodnění spotřebitelů

Euroskop, 22.12.2008
Evropská komise 27. listopadu 2008 předložila k veřejnému projednávání dokument, jehož cílem je vytvoření systému kolektivních žalob. Ten má pomoci spotřebitelům lépe se domoci svých práv.

AKTUALIZACE: Trestněprávní ochrana životního prostředí

Euroskop, 22.12.2008
Dne 6. prosince 2008 byla v Úředním věstníku Evropské unie publikována směrnice o trestněprávní ochraně životního prostředí.

AKTUALIZACE: Snížení cen roamingových datových služeb a SMS

Euroskop, 17.12.2008
Rada dne 27. listopadu 2008 projednala návrh Komise na snížení cen roamingových datových služeb a SMS a zveřejnila první obecné stanovisko. To kromě akceptace návrhu Komise přináší další doplňující...

AKTUALIZACE: Výběr poplatků za užívání pozemních komunikací kamiony

Euroskop, 17.12.2008
Rada se na znění směrnice 9. prosince 2008 neshodla. Problematickou zůstává otázka externích nákladů spojených s dopravními zácpami a začlenění CO2 do rámce směrnice.

Nařízení o Evropském globalizačním fondu

Euroskop, 17.12.2008
Komise 16. prosince 2008 zveřejnila návrh na revizi stávajícího nařízení č. 1927/2006 o zřízení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci, jenž by měl Unii napomoci snáze bojovat...

AKTUALIZACE: Klimaticko-energetický balík

Euroskop, 17.12.2008
Plénum Evropského parlamentu 17. prosince 2008 fakticky beze změn schválilo kompromis týkající se tzv. klimaticko-energetického balíku, k němuž ve dnech 10.-11. prosince 2008 dospěl summit...
Počet nalezených článků: 1527
|
Zobrazeny články od  1381 do 1390