Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Monitoring legislativy EU

AKTUALIZACE: Směrnice o obecné úpravě spotřební daně

Euroskop, 01.12.2008
Evropský parlament 18. listopadu 2008 přijal usnesení k návrhu směrnice o obecné úpravě spotřební daně. Stanovisko navrhuje významná zpřesnění návrhu Komise.

Změny mezinárodních účetních standardů

Euroskop, 01.12.2008
Dne 17. října 2008 vstoupilo v souvislosti s probíhající finanční krizí v platnost nařízení Komise měnící mezinárodní účetní standardy.

Nově otevřená veřejná konzultace

Euroskop, 01.12.2008
Veřejná konzultace týkající se kontrolních struktur v auditorských firmách.

Nařízení o ratingových agenturách

Euroskop, 25.11.2008
Komise 12. listopadu 2008 zveřejnila návrh regulace ratingových agentur s cílem zpřísnit pravidla jejich činnosti, a přispět tak k obnově důvěry ve finanční trhy.

AKTUALIZACE: Požadavky na ekodesign výrobků

Euroskop, 24.11.2008
Z dosavadních jednání o revizi směrnice o ekodesignu plyne, že minimálně na úrovni Rady o návrhu prozatím shoda neexistuje.

AKTUALIZACE: Výběr poplatků za užívání pozemních komunikací kamiony

Euroskop, 24.11.2008
Zpravodaj Evropského parlamentu navrhuje zpřísnit původní návrh Komise a uvažuje do něj začlenit externí náklady spojené se snižováním CO2.

AKTUALIZACE: Trestněprávní ochrana životního prostředí

Euroskop, 24.11.2008
Rada 24. října 2008 schválila návrh směrnice o trestněprávní ochraně životního prostředí. Završil se tak mnohaletý komplikovaný legislativní proces, doprovázený politickými střety institucí....

AKTUALIZACE: Vymáhání pokut za dopravní přestupky spáchané v cizině

Euroskop, 20.11.2008
9. října 2008 Rada ministrů nepřijala návrh směrnice o usnadnění přeshraničního vymáhání právních předpisů v oblasti silničního provozu. V důsledku odporu většiny členských států vůči...

AKTUALIZACE: Daňové úniky při vnitrokomunitárních transakcích

Euroskop, 19.11.2008
Rada na svém zasedání 4. listopadu 2008 dospěla k politické dohodě při projednávání návrhu směrnice a nařízení bojujících proti daňovým podvodům. K definitivnímu schválení obou návrhů by mělo...

Zaměstnávání pracovníků s nelegálním pobytem

Euroskop, 19.11.2008
Cílem návrhu je sankcionovat zaměstnavatele při zaměstnávání příslušníků třetích zemí s nelegálním pobytem. Rovněž jde o to omezit vykořisťování a zneužívání migrujících osob.
Počet nalezených článků: 1527
|
Zobrazeny články od  1401 do 1410