Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Monitoring legislativy EU

Nově otevřená veřejná konzultace

Euroskop, 04.08.2008
Veřejná konzultace vážící se ke kvalitě finančních služeb na vnitřním trhu EU.

„Pesticidové nařízení“

Euroskop, 04.08.2008
Rada ministrů zemědělství na svém zasedání 23. června 2008 dosáhla politické dohody o společném postoji k návrhu nařízení o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh. Tzv. pesticidové...

Kvalitativní standardy povrchových vod

Euroskop, 29.07.2008
Směrnice, která je poslední významnou legislativou rámcové směrnice o vodě, přijaté v roce 2000, a jež představuje snahu sjednotit rozsáhlou agendu týkající se pitné vody, povrchových a...

Reforma DPH u vybraných druhů služeb

Euroskop, 29.07.2008
Evropská komise 7. července 2008 zveřejnila svůj návrh reformy systému výběru daně z přidané hodnoty (DPH) v členských státech. Týká se vybraných druhů služeb a je součástí balíku Zákona o...

„Antidiskriminační“ směrnice

Euroskop, 29.07.2008
Navrhovaná směrnice je součástí tzv. sociálního balíku. Jejím cílem je doplnit stávající texty (směrnice č. 2000/43 a 2000/78) a rozšířit je o boj proti diskriminaci mimo pracovní poměr.

Přeshraniční zdravotnická péče

Euroskop, 29.07.2008
Návrh, jenž je součástí tzv. sociálního balíku, by měl umožnit občanům členských států EU využívat veřejných i soukromých zdravotnických služeb kdekoli v EU.

Směrnice o evropské radě zaměstnanců

Euroskop, 29.07.2008
Cílem tohoto legislativního textu je změna směrnice č. 94/45, která garantuje informování zaměstnanců o řízení podniků s více než 1000 pracovníky. Změna by měla vést k vytvoření méně formálního...

SPECIÁL: Sociální balík

Euroskop, 29.07.2008
Přehled tří nejdůležitějších návrhů, jež jsou součástí tzv. obnovené sociální agendy, kterou Komise prezentovala 2. července 2008.

Směrnice o pracovní době

Euroskop, 25.07.2008
Rada pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele dospěla na svém jednání 10. června 2008 k politické dohodě týkající se návrhu revize směrnice o pracovní době. Projednávaná...

Směrnice o sezónním zaměstnání

Euroskop, 25.07.2008
Otázka rovného přístupu k dočasným agenturním pracovníkům je na pořadu jednání EU již od 80. let 20. století. Vývoj v této otázce brzdil především přístup některých států, resp. Velké Británie, jejíž...
Počet nalezených článků: 1458
|
Zobrazeny články od  1411 do 1420