Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Monitoring legislativy EU

SPECIÁL: Seznam otevřených veřejných konzultací

Euroskop, 27.08.2008
Všechny otevřené veřejné konzultace, k nimž se může krom zainteresovaných aktérů ve většině případů vyjádřit i nejširší veřejnost se zájmem o problematiku legislativy EU.

Zelená kniha o tržních nástrojích v oblasti životního prostředí

Euroskop, 26.08.2008
Dne 28. března 2007 přijala Komise zelenou knihu o tržních nástrojích v oblasti životního prostředí, která se stala oficiálním počátkem diskuse o možném začlenění tržních nástrojů do politik...

Zapojení letecké dopravy do boje proti klimatickým změnám

Euroskop, 26.08.2008
Poslanci Evropského parlamentu schválili návrh směrnice o začlenění unijní i neunijní letecké dopravy do systému obchodování s emisními povolenkami od roku 2012. Výsledná směrnice je součástí...

Modernizace systému zajišťování ropných rezerv

Euroskop, 26.08.2008
Komise 17. června 2008 ukončila veřejnou konzultaci k otázce mechanismu zajišťování ropných rezerv, kterou zahájila 22. dubna 2008. Po zpracování diskusních příspěvků se v brzké době...

Vymáhání pokut za dopravní přestupky spáchané v cizině

Euroskop, 19.08.2008
Dne 19. března 2008 Komise přijala návrh směrnice, která má usnadnit vymáhání finančních sankcí uložených za čtyři nejběžnější typy dopravních přestupků, kterých se řidiči dopouštějí v jiných...

Dostupnost informací při prodeji nových osobních automobilů

Euroskop, 18.08.2008
Směrnice je součástí širšího balíku opatření, která EU podniká v boji proti klimatickým změnám, potažmo proti zvyšování koncentrací emisí CO2 v ovzduší. Záměrem je dostatečně informovat...

Pravidla prodeje a servisu motorových vozidel

Euroskop, 18.08.2008
Dne 31. července 2008 byla ukončena veřejná konzultace o hodnotící zprávě Komise týkající se uplatňování nařízení č. 1400/2002 o prodeji a servisu motorových vozidel. Byla tak zahájena reforma...

AKTUALIZACE: Obecné nařízení o blokových výjimkách

Euroskop, 18.08.2008
Nařízení Komise o blokových výjimkách bylo zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie. V platnost vstoupí 29. srpna 2008.

Obecné nařízení o blokových výjimkách

Euroskop, 12.08.2008
7. července 2008 přijala Komise nařízení, na jehož základě již členské státy nebudou v mnoha oblastech nuceny oznamovat přidělování státní podpory. Nový seznam oblastí, ve kterých Komise uděluje...

Statut evropské soukromé společnosti

Euroskop, 12.08.2008
Dne 25. června 2008 přijala Komise návrh nařízení o statutu evropské soukromé společnosti. Legislativní návrh je součástí Aktu o drobném podnikání (Small Business Act), jenž je souborem iniciativ...
Počet nalezených článků: 1490
|
Zobrazeny články od  1431 do 1440