Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Monitoring legislativy EU

Změny mezinárodních účetních standardů

Euroskop, 01.12.2008
Dne 17. října 2008 vstoupilo v souvislosti s probíhající finanční krizí v platnost nařízení Komise měnící mezinárodní účetní standardy.

Nově otevřená veřejná konzultace

Euroskop, 01.12.2008
Veřejná konzultace týkající se kontrolních struktur v auditorských firmách.

Nařízení o ratingových agenturách

Euroskop, 25.11.2008
Komise 12. listopadu 2008 zveřejnila návrh regulace ratingových agentur s cílem zpřísnit pravidla jejich činnosti, a přispět tak k obnově důvěry ve finanční trhy.

AKTUALIZACE: Požadavky na ekodesign výrobků

Euroskop, 24.11.2008
Z dosavadních jednání o revizi směrnice o ekodesignu plyne, že minimálně na úrovni Rady o návrhu prozatím shoda neexistuje.

AKTUALIZACE: Výběr poplatků za užívání pozemních komunikací kamiony

Euroskop, 24.11.2008
Zpravodaj Evropského parlamentu navrhuje zpřísnit původní návrh Komise a uvažuje do něj začlenit externí náklady spojené se snižováním CO2.

AKTUALIZACE: Trestněprávní ochrana životního prostředí

Euroskop, 24.11.2008
Rada 24. října 2008 schválila návrh směrnice o trestněprávní ochraně životního prostředí. Završil se tak mnohaletý komplikovaný legislativní proces, doprovázený politickými střety institucí....

AKTUALIZACE: Vymáhání pokut za dopravní přestupky spáchané v cizině

Euroskop, 20.11.2008
9. října 2008 Rada ministrů nepřijala návrh směrnice o usnadnění přeshraničního vymáhání právních předpisů v oblasti silničního provozu. V důsledku odporu většiny členských států vůči...

AKTUALIZACE: Daňové úniky při vnitrokomunitárních transakcích

Euroskop, 19.11.2008
Rada na svém zasedání 4. listopadu 2008 dospěla k politické dohodě při projednávání návrhu směrnice a nařízení bojujících proti daňovým podvodům. K definitivnímu schválení obou návrhů by mělo...

Zaměstnávání pracovníků s nelegálním pobytem

Euroskop, 19.11.2008
Cílem návrhu je sankcionovat zaměstnavatele při zaměstnávání příslušníků třetích zemí s nelegálním pobytem. Rovněž jde o to omezit vykořisťování a zneužívání migrujících osob.

AKTUALIZACE: Směrnice o pracovní době

Euroskop, 11.11.2008
Na začátku listopadu přijal Výbor pro zaměstnanost a sociální věci ve svém druhém čtení zprávu odmítající z velké části společný postoj Rady. Poslanci chtějí omezit týdenní pracovní dobu na 48...
Počet nalezených článků: 1586
|
Zobrazeny články od  1461 do 1470