Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Monitoring legislativy EU

Zelená kniha o biologickém odpadu

Euroskop, 20.01.2009
Dne 3. prosince 2008 zveřejnila Evropská komise zelenou knihu o biologickém odpadu. Ačkoliv je oblast biologicky odbouratelného odpadu ze zahrad, kuchyní a jídla již nepřímo regulována některými...

AKTUALIZACE: Společná pravidla pro výkon povolání provozovatele silniční dopravy

Euroskop, 20.01.2009
Rada přijala 9. ledna 2009 společný postoj k návrhu nařízení zavádějícího společná pravidla pro výkon povolání provozovatele silniční dopravy.

Směrnice o jediném povolení k pobytu a práci pro pracovníky z třetích zemí

Euroskop, 19.01.2009
Návrh zavádí sjednocený postup vyřizování žádostí státních příslušníků třetích zemí, kteří hodlají vstoupit na území členského státu za účelem práce. V případě kladného vyřízení žádosti by se...

AKTUALIZACE: Návrh směrnice o průmyslových emisích

Euroskop, 19.01.2009
Návrh sjednocující sedm norem týkajících se průmyslových emisí a jejich prevence bude projednáván v první čtvrtině roku 2009. Směrnice reaguje na vzrůstající hodnoty emisí znečišťujících vodní...

Nově otevřená veřejná konzultace

Euroskop, 13.01.2009
Veřejná konzultace týkající se rámcového nařízení o schvalování typu u dvou- a tříkolových motorových vozidel a u čtyřkolek.

AKTUALIZACE: Změny v pravidlech pojištění vkladů

Euroskop, 13.01.2009
Evropský parlament přijal 18. prosince 2008 v rámci prvního čtení stanovisko k návrhu směrnice o systémech pojištění vkladů.

Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních

Euroskop, 13.01.2009
Komise 3. prosince 2008 předložila návrh na přepracování směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních, jež je známa také pod zkratkou WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment...

AKTUALIZACE: Směrnice o obecné úpravě spotřební daně

Euroskop, 13.01.2009
Rada na svém zasedání 16. prosince 2008 přijala návrh směrnice o obecné úpravě spotřební daně.

Směrnice o omezení používání nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

Euroskop, 13.01.2009
Komise 3. prosince 2008 předložila návrh na přepracování směrnice o omezení používání nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, známé také pod označením RoHS Directive.

Nově otevřená veřejná konzultace

Euroskop, 12.01.2009
Veřejná konzultace týkající se revize směrnice č. 2003/71 o prospektu.
Počet nalezených článků: 1665
|
Zobrazeny články od  1501 do 1510