Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Monitoring legislativy EU

Směrnice o obecné úpravě spotřební daně

Euroskop, 08.09.2008
Dne 14. února 2008 zveřejnila Komise návrh směrnice, jehož cílem je především zesílit boj s daňovými podvody a zpřehlednit a zjednodušit výběr spotřební daně.

Daňo­vé úniky při vnitrokomunitárních transakcích

Euroskop, 08.09.2008
17. března 2008 přijala Komise návrhy nařízení a směrnice, které mají být nástrojem pro boj s daňovými podvody.

AKTUALIZACE: Emisní standardy u nových osobních automobilů

Euroskop, 08.09.2008
1. září 2008 schválil Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku Evropského parlamentu (ITRE) stanovisko k návrhu nařízení stanovujícího emisní standardy u nových osobních automobilů. Jednotlivé pasáže...

Výběr poplatků za užívání po­zemních komunikací kamiony

Euroskop, 07.09.2008
Komise 8. července 2008 předložila návrh revize tzv. směrnice o eurovinětě, která by členským státům umožnila vybírat mýtné za vzniklé externí náklady, jakými jsou hluk, znečištění ovzduší nebo...

Posílení bezpečnosti chodců

Euroskop, 04.09.2008
Evropský parlament přijal v prvním čtení 18. června 2008 návrh nařízení posilující bezpečnost chodců, cyklistů a jiných nechráněných účastníku silničního provozu. Ten kromě povinnosti zavedení...

Publikace některých údajů o určitých typech společností

Euroskop, 01.09.2008
17. dubna 2008 zveřejnila Komise návrhy dvou směrnic, které mají významně omezit administrativní překážky pro běžné fungování firem.

SPECIÁL: Seznam otevřených veřejných konzultací

Euroskop, 27.08.2008
Všechny otevřené veřejné konzultace, k nimž se může krom zainteresovaných aktérů ve většině případů vyjádřit i nejširší veřejnost se zájmem o problematiku legislativy EU.

Zelená kniha o tržních nástrojích v oblasti životního prostředí

Euroskop, 26.08.2008
Dne 28. března 2007 přijala Komise zelenou knihu o tržních nástrojích v oblasti životního prostředí, která se stala oficiálním počátkem diskuse o možném začlenění tržních nástrojů do politik...

Zapojení letecké dopravy do boje proti klimatickým změnám

Euroskop, 26.08.2008
Poslanci Evropského parlamentu schválili návrh směrnice o začlenění unijní i neunijní letecké dopravy do systému obchodování s emisními povolenkami od roku 2012. Výsledná směrnice je součástí...

Modernizace systému zajišťování ropných rezerv

Euroskop, 26.08.2008
Komise 17. června 2008 ukončila veřejnou konzultaci k otázce mechanismu zajišťování ropných rezerv, kterou zahájila 22. dubna 2008. Po zpracování diskusních příspěvků se v brzké době...
Počet nalezených článků: 1586
|
Zobrazeny články od  1521 do 1530