Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Monitoring legislativy EU

AKTUALIZACE: Směrnice o předpisovém rámci, přístupu a o oprávnění pro sítě a služby elektronických telekomunikací

Euroskop, 08.10.2008
Dne 24. září 2008 došlo v Evropském parlamentu k hlasování, při kterém plénum schválilo pozměňovací návrhy, jež by měly být provedeny v návrhu KOM(2007)697.

AKTUALIZACE: Nařízení zřizující Evropský úřad pro trh elektronických komunikací

Euroskop, 06.10.2008
Plénum Evropského parlamentu 24. září 2008 završilo první čtení návrhu nařízení, jímž by měl být zřízen Evropský úřad pro trh elektronických telekomunikací (EECMA).

AKTUALIZACE: Směrnice o pracovní době

Euroskop, 06.10.2008
Rada propojila politickou dohodu o pozměňovacím návrhu na revizi směrnice o pracovní době s politickou dohodou o navrhované nové směrnici o dočasné práci zprostředkovávané přes agenturu. Tento...

Zvýšení bezpečnosti silniční infrastruktury

Euroskop, 06.10.2008
Plénum Evropského parlamentu schválilo dne 20. června 2008 návrh směrnice o řízení bezpečnosti silniční infrastruktury. Návrh má za cíl modernizovat standardy v oblasti řízení bezpečnosti...

AKTUALIZACE: Podpora energie z obnovitelných zdrojů

Euroskop, 06.10.2008
Na zasedání výboru Evropského parlamentu pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) konaném 10. září 2008 byla v prvním čtení přijata tzv. Turmesova zpráva k návrhu směrnice o podpoře energie...

Požadavky na ekodesign výrobků

Euroskop, 06.10.2008
Právě začíná projednávání návrhu, jenž má pozměnit platnou směrnici č. 2005/32 (tzv. směrnice o ekodesignu; Ecodesign Directive).

Nařízení o systému ekoznačky

Euroskop, 06.10.2008
V nejbližší době se očekává zahájení projednávání návrhu, který má nahradit stávající nařízení č. 1980/2000 (tzv. nařízení o ekoznačce).

Nařízení o dobrovolné účasti v programu EMAS

Euroskop, 06.10.2008
Evropská komise dne 16. července 2008 zveřejnila návrh nařízení o dobrovolné účasti v programu Společenství pro systém řízení podniků a auditu z hlediska ochrany životního prostředí (EMAS),...

SPECIÁL: Akční plán pro udržitelnou spotřebu a výrobu

Euroskop, 06.10.2008
Přehled tří legislativních návrhů, které doprovázejí akční plán pro udržitelnou spotřebu a výrobu, jejž Komise zveřejnila 16. července 2008.

Snížení cen roamingových datových služeb a SMS

Euroskop, 29.09.2008
Dne 23. září 2008 přijala Komise návrh nařízení zavádějícího levnější ceny roamingových datových služeb a roamingových SMS. Iniciativa počítá i s dalším zlevněním hlasových služeb.
Počet nalezených článků: 1653
|
Zobrazeny články od  1561 do 1570