Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Monitoring legislativy EU

AKTUALIZACE: Obecné nařízení o blokových výjimkách

Euroskop, 18.08.2008
Nařízení Komise o blokových výjimkách bylo zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie. V platnost vstoupí 29. srpna 2008.

Obecné nařízení o blokových výjimkách

Euroskop, 12.08.2008
7. července 2008 přijala Komise nařízení, na jehož základě již členské státy nebudou v mnoha oblastech nuceny oznamovat přidělování státní podpory. Nový seznam oblastí, ve kterých Komise uděluje...

Statut evropské soukromé společnosti

Euroskop, 12.08.2008
Dne 25. června 2008 přijala Komise návrh nařízení o statutu evropské soukromé společnosti. Legislativní návrh je součástí Aktu o drobném podnikání (Small Business Act), jenž je souborem iniciativ...

SPECIÁL: Akt o drobném podnikání (Small Business Act)

Euroskop, 12.08.2008
Přehled tří nejdůležitějších návrhů, které Komise představila v rámci Aktu o drobném podnikání. Jeho cílem je podpora malých a středních podnikatelů. Čtvrtý návrh, revizi směrnice č. 2000/35 o...

Společná pravidla pro výkon povolání provozovatele silniční dopravy

Euroskop, 04.08.2008
Dne 23. května 2007 přijala Komise návrh nařízení o společných pravidlech pro provozovatele silniční dopravy. Cílem návrhu je sjednotit, zpřesnit a doplnit stávající legislativní akty...

Nově otevřená veřejná konzultace

Euroskop, 04.08.2008
Veřejná konzultace vážící se ke kvalitě finančních služeb na vnitřním trhu EU.

„Pesticidové nařízení“

Euroskop, 04.08.2008
Rada ministrů zemědělství na svém zasedání 23. června 2008 dosáhla politické dohody o společném postoji k návrhu nařízení o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh. Tzv. pesticidové...

Kvalitativní standardy povrchových vod

Euroskop, 29.07.2008
Směrnice, která je poslední významnou legislativou rámcové směrnice o vodě, přijaté v roce 2000, a jež představuje snahu sjednotit rozsáhlou agendu týkající se pitné vody, povrchových a...

Reforma DPH u vybraných druhů služeb

Euroskop, 29.07.2008
Evropská komise 7. července 2008 zveřejnila svůj návrh reformy systému výběru daně z přidané hodnoty (DPH) v členských státech. Týká se vybraných druhů služeb a je součástí balíku Zákona o...

„Antidiskriminační“ směrnice

Euroskop, 29.07.2008
Navrhovaná směrnice je součástí tzv. sociálního balíku. Jejím cílem je doplnit stávající texty (směrnice č. 2000/43 a 2000/78) a rozšířit je o boj proti diskriminaci mimo pracovní poměr.
Počet nalezených článků: 1653
|
Zobrazeny články od  1601 do 1610