Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Monitoring legislativy EU

Přeshraniční zdravotnická péče

Euroskop, 29.07.2008
Návrh, jenž je součástí tzv. sociálního balíku, by měl umožnit občanům členských států EU využívat veřejných i soukromých zdravotnických služeb kdekoli v EU.

Směrnice o evropské radě zaměstnanců

Euroskop, 29.07.2008
Cílem tohoto legislativního textu je změna směrnice č. 94/45, která garantuje informování zaměstnanců o řízení podniků s více než 1000 pracovníky. Změna by měla vést k vytvoření méně formálního...

SPECIÁL: Sociální balík

Euroskop, 29.07.2008
Přehled tří nejdůležitějších návrhů, jež jsou součástí tzv. obnovené sociální agendy, kterou Komise prezentovala 2. července 2008.

Směrnice o pracovní době

Euroskop, 25.07.2008
Rada pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele dospěla na svém jednání 10. června 2008 k politické dohodě týkající se návrhu revize směrnice o pracovní době. Projednávaná...

Směrnice o sezónním zaměstnání

Euroskop, 25.07.2008
Otázka rovného přístupu k dočasným agenturním pracovníkům je na pořadu jednání EU již od 80. let 20. století. Vývoj v této otázce brzdil především přístup některých států, resp. Velké Británie, jejíž...

AKTUALIZACE: Přístup k přepravním soustavám pro zemní plyn

Euroskop, 22.07.2008
Plénum Evropského parlamentu 9. července 2008 schválilo Paparizovu zprávu.

AKTUALIZACE: „Zdravotní kontrola“ reformy společné zemědělské politiky

Euroskop, 22.07.2008
Na zasedání Výboru Evropského parlamentu pro zemědělství a rozvoj venkova ve dnech 14.-15. července 2008 zpravodaj Luis Manuel Capoulas Santos (Portugalsko, PES) prezentoval zprávy ke všem čtyřem...

Společná pravidla pro vnitřní trh se zemním plynem

Euroskop, 16.07.2008
19. září 2007 představila Komise v rámci tzv. třetího liberalizačního balíku i návrh, který se zabývá tzv. vlastnickým unbundlingem, tj. oddělením produkce plynu od jeho distribuce.

SPECIÁL: Energetický balík

Euroskop, 16.07.2008
Podrobný přehled tzv. třetího liberalizačního balíku.

Směrnice o univerzální službě, soukromí a elektronických komunikacích

Euroskop, 16.07.2008
13. listopadu 2007 byl Komisí představen tzv. telekomunikační balík. Jedním z návrhů, které přináší, je i návrh směrnice, která mění směrnice č. 22/2002 a č. 58/2002. Hlavními cíli návrhu jsou...
Počet nalezených článků: 1653
|
Zobrazeny články od  1611 do 1620