Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Monitoring legislativy EU

Směrnice o předpisovém rámci, přístupu a o oprávnění pro sítě a služby elektronických komunikací

Euroskop, 16.07.2008
Tzv. telekomunikační balík byl Komisí představen 13. listopadu 2007. Skládá se ze tří legislativních návrhů, jednoho sdělení a jednoho doporučení. Jedním z legislativních textů je i návrh směrnice,...

SPECIÁL: Telekomunikační balík

Euroskop, 16.07.2008
Přehled tří nejdůležitějších návrhů, jejichž cílem je vytvořit „jednotný evropský informační prostor".

Nově otevřené veřejné konzultace

Euroskop, 16.07.2008
Pět veřejných konzultací, jež se bezprostředně dotýkají spotřebitelů a studentů, ale např. i energetické politiky a souvisejících environmentálních otázek.

Nařízení zřizující Evropský úřad pro trh elektronických komunikací

Euroskop, 15.07.2008
Komisařka Viviane Reding představila 13. listopadu 2007 návrh, na jehož základě by měl být zřízen úřad spolupracující s Komisí v oblasti fungování telekomunikačního trhu EU.

Nově otevřené veřejné konzultace

Euroskop, 14.07.2008
Dvě veřejné konzultace zahájené před plánovanou letní přestávkou.

Společná pravidla pro přístup na trh přepravy cestujících autokary a autobusy

Euroskop, 14.07.2008
Dne 23. května 2007 přijala Komise návrh nařízení o společných pravidlech pro přístup na trh přepravy cestujících autokary a autobusy. Cílem návrhu je sjednotit, zpřesnit a doplnit stávající...

Požadavky pro schvalování typu motorových vozidel

Euroskop, 14.07.2008
Dne 23. května 2008 Evropská komise představila návrh nařízení zaměřeného na povinné vybavení motorových vozidel vyspělými bezpečnostními zařízeními, která by měla zvýšit jejich bezpečnost, a tak...

Přístup k přepravním soustavám pro zemní plyn

Euroskop, 12.07.2008
19. září 2007 představila Komise v rámci tzv. třetího liberalizačního balíku i návrh nařízení, na jehož základě by měla vzniknout organizace Evropské sítě provozovatelů přepravních soustav zemního...

Společná pravidla pro vnitřní trh s elektřinou

Euroskop, 12.07.2008
19. září 2007 představila Komise v rámci tzv. třetího liberalizačního balíku i návrh, který se zabývá tzv. vlastnickým unbundlingem, tj. oddělením výroby elektrické energie od její distrib

Společná pravidla pro přístup na mezinárodní trh silniční přepravy zboží

Euroskop, 12.07.2008
Dne 23. května 2007 přijala Komise návrh nařízení o společných pravidlech pro přístup na mezinárodní trh silniční přepravy zboží. Návrh byl se změnami schválen v Evropském parlamentu v rámci prvního...
Počet nalezených článků: 1653
|
Zobrazeny články od  1621 do 1630