Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Monitoring legislativy EU

Společná pravidla pro vnitřní trh s elektřinou

Euroskop, 12.07.2008
19. září 2007 představila Komise v rámci tzv. třetího liberalizačního balíku i návrh, který se zabývá tzv. vlastnickým unbundlingem, tj. oddělením výroby elektrické energie od její distrib

Společná pravidla pro přístup na mezinárodní trh silniční přepravy zboží

Euroskop, 12.07.2008
Dne 23. května 2007 přijala Komise návrh nařízení o společných pravidlech pro přístup na mezinárodní trh silniční přepravy zboží. Návrh byl se změnami schválen v Evropském parlamentu v rámci prvního...

Přístup do sítě pro přeshraniční obchod s elektřinou

Euroskop, 08.07.2008
19. září 2007 představila Komise v rámci tzv. třetího liberalizačního balíku i návrh nařízení, na jehož základě by měla vzniknout organizace Evropské sítě provozovatelů elektroenergetických...

AKTUALIZACE: Reforma organizace společného trhu s vínem

Euroskop, 08.07.2008
6. června 2008 bylo v Úředním věstníku EU publikováno nařízení o společné organizaci trhu s vínem.

Nařízení zřizující Agenturu pro spolupráci energetických regulačních orgánů

Euroskop, 08.07.2008
19. září 2007 představila Komise v rámci tzv. třetího liberalizačního balíku i návrh nařízení, na jehož základě by vznikla agentura, která by na evropské úrovni doplňovala regulační úkoly, jež na...

„Zdravotní kontrola“ reformy společné zemědělské politiky

Euroskop, 05.07.2008
Komise 20. května 2008 prostřednictvím čtyř legislativních návrhů konkretizovala podobu revize střednědobé reformy společné zemědělské politiky, nazývané „health check" (do češtiny bývá...

Nově otevřené veřejné konzultace

Euroskop, 03.07.2008
Čtyři veřejné konzultace, jež Komise otevřela v prvním prázdninovém týdnu.

SPECIÁL: Klimaticko-energetický balík

Euroskop, 30.06.2008
Vše podstatné o jednom z největších legislativních projektů EU posledních let.

Směrnice o odpadech

Euroskop, 30.06.2008
Evropský parlament přijal 17. června 2008 ve druhém čtení revidovanou směrnici o odpadech, která určuje způsoby nakládání s odpady v celé EU. Definuje hierarchii nakládání s odpady, odpovědnost...

Podpora energie z obnovitelných zdrojů

Euroskop, 29.06.2008
23. ledna 2008 Komise v rámci tzv. klimaticko-energetického balíku předložila návrh směrnice o podpoře užívání energie z obnovitelných zdrojů. Směrnice obsahuje závazný cíl využívat v roce 2020 v...
Počet nalezených článků: 1665
|
Zobrazeny články od  1641 do 1650