Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

AKTUALIZACE: Obecné nařízení o blokových výjimkách

Euroskop, 18.08.2008
Nařízení Komise o blokových výjimkách bylo zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie. V platnost vstoupí 29. srpna 2008.

AKTUALIZACE: Obecné nařízení o blokových výjimkách

 

Nařízení Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách)

 

9. srpna 2008 bylo v Úředním věstníku Evropské unie publikováno nařízení o blokových výjimkách, které Komise schválila již 7. července 2008. Nařízení, na jehož základě již členské státy nebudou v mnoha oblastech nuceny oznamovat přidělování státních podpor, vstoupí definitivně v platnost 29. srpna 2008.

 

 

Komise v daném nařízení vyjmenovává nové oblasti (např. ochrana životního prostředí, podpora inovací, podpora výzkumu a vývoje velkých společností, podpora v podobě rizikového kapitálu a podpora podnikům nově vytvořeným ženami-podnikatelkami), ve kterých obdrží členské státy výjimky ze zákazu státní podpory. Veřejná podpora v těchto oblastech tak nově bude slučitelná se společným trhem.

Obecné nařízení o blokových výjimkách je součástí Aktu o drobném podnikání, balíku návrhů na podporu malého a středního podnikání, do něhož dále patří např. snížení sazby DPH u místně poskytovaných služeb, revize směrnice o pozdních platbách či vznik statutu evropské soukromé společnosti.

 

 

Seznam odkazů

 

Dokumenty

 

 

Další odkazy

 

Další články v rubrice

Veřejné zdraví v červnu 2020

Euroskop, 10.07.2020

Spotřebitelé v červnu 2020

Euroskop, 10.07.2020