Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Monitoring legislativy EU

Doprava v listopadu 2021

Euroskop, 10.12.2021
EU a Arménie uzavřely leteckou dohodu, EU upravila svůj seznam letecké bezpečnosti

Vnější obchodní vztahy v listopadu 2021

Euroskop, 10.12.2021
EU prověřila přímé zahraniční investice mířící do EU i zboží dvojího užití

Životní prostředí v listopadu 2021

Euroskop, 10.12.2021
Komise navrhuje další opatření týkající se lesů, přepravy odpadů a půdy v rámci Zelené dohody pro Evropu, EU se zúčastnila zasedání COP26 a přijala nové závazky, Rada zhodnotila...

Vnitřní trh v listopadu 2021

10.12.2021
Komise přijala nová opatření na podporu CMU

Vnitřní trh v říjnu 2021

Euroskop, 10.11.2021
Komise navrhuje přezkum bankovních pravidel EU, Komise vydala 1. zelený dluhopis k financování udržitelného oživení, ERI ohlásila novou vlnu vítězných startupů

Institucionální záležitosti v říjnu 2021

Euroskop, 10.11.2021
Předsednictví Rady dosáhlo politické dohody s EP o Evropském partnerství v oblasti meteorologie, Komise otevírá centrum kompetencí pro vytváření politik s občany EU, Europol...

Spravedlnost, svoboda a bezpečnost v říjnu 2021

Euroskop, 10.11.2021
Komise představuje 1. strategii v boji proti antisemitismu, Komise potvrzuje přednost práva EU, Rada přidala Bahrajn a Spojené arabské emiráty (SAE) na seznam zemí, pro které by měla...

Veřejné zdraví v říjnu 2021

Euroskop, 10.11.2021
Komise navrhuje odložit zavedení nového nařízení o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro do praxe, ECDC podporuje členské státy i nadále v očkování svých obyvatel...

Informační společnost v říjnu 2021

Euroskop, 10.11.2021
Komise zveřejnila výsledky 6. hodnocení Kodexu chování v boji proti nelegálním nenávistným projevům online, Rada přijala závěry o prozkoumání potenciálu společné kybernetické...

Výchova, vzdělání a mládež v říjnu 2021

Euroskop, 10.11.2021
Komise chce vyhlásit rok 2022 Evropským rokem mládeže, Komise chce zvýšit inkluzivnost Erasmu+ a Evropského sboru solidarity
Počet nalezených článků: 1704
|
Zobrazeny články od  21 do 30