Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Monitoring legislativy EU

Hospodářská soutěž v červenci 2021

Euroskop, 10.08.2021
Komise zjednodušuje pravidla pro poskytování podpory, Automobilky dle Komise porušily hospodářskou soutěž, Komise schválila podporu pro ČR

Spotřebitelé v červnu 2021

Euroskop, 09.07.2021
Komise navrhla revizi pravidel spotřebitelských úvěrů a bezpečnosti výrobků

Energie v červnu 2021

Euroskop, 09.07.2021
Rada se dohodla na nových pravidlech pro přeshraniční energetickou infrastrukturu

Životní prostředí v červnu 2021

Euroskop, 09.07.2021
EU hodnotila kvalitu vod ke koupání, Rada potvrdila strategii EU pro přizpůsobení se změně klimatu, Rada se zabývala renovační vlnou, Rada schválila evropský právní rámec pro klima

Daně v červnu 2021

Euroskop, 09.07.2021
Instituce se shodly na podávání zpráv o dani z příjmu velkých nadnárodních společností

Vnitřní trh v červnu 2021

Euroskop, 09.07.2021
EU navrhuje mnohostrannou obchodní reakci na pandemii, Rada schválila změny v postoupení pohledávek, Komise navazuje nová partnerství k plnění svých cílů,  Členské státy...

Hospodářská soutěž v červnu 2021

Euroskop, 09.07.2021
EU chce vyšetřovat Google a Facebook

Institucionální záležitosti v červnu 2021

Euroskop, 09.07.2021
Komise představila jarní evropský semestr, Komise předložila rozpočet na rok 2022, ČR předložila svůj plán pro oživení, Nástroj předvstupní pomoci byl schválen, Rada schválila nařízení...

Výchova, vzdělání a mládež v červnu 2021

Euroskop, 09.07.2021
Komise chce z programu Horizont Evropa investovat 14,7 mld. € na klima a digitalizaci, Komise hodnotila inovační výkonnost EU, Komise opět podporuje výzkumné pracovníky a...

Informační společnost v červnu 2021

Euroskop, 09.07.2021
Komise navrhuje digitální identitu, Komise navrhuje zřízení Společné kybernetické jednotky, Začala platit nová pravidla EU v oblasti autorského práva, Rada se dohodla na pokračování
Počet nalezených článků: 1665
|
Zobrazeny články od  21 do 30