Přejít na obsah

Vyhledávání

25/04/2014 05:25:49


Hlavní menu

Informační společnost v únoru 2012

Euroskop, 05.03.2012
ITRE podporuje další regulaci roamingu

ITRE podporuje další regulaci roamingu

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o roamingu ve veřejných mobilních komunikačních sítích v Unii (KOM(2011)402)

Výbor ITRE 28. 2. 2012 přijal poměrem 55:5:0 zprávu Angeliky Niebler k novému návrhu na regulaci roamingu. Požaduje mnohem rychlejší snižování cen, než původně plánovala Komise.

Pozadí

Komise návrh nařízení, jež by mělo upravit pravidla regulace roamingu i po 30. 6. 2012, kdy vyprší stávající ad hoc regulace, předložila v červenci 2011 s odkazem na tzv. digitální agendu pro Evropu z května 2010 (více v příspěvku „Komise předložila nový návrh na regulaci roamingu", Informační společnost v červenci 2011).

EU reguluje roaming, resp. jeho ceny (s ohledem na „občanský rozměr EU") od roku 2007. Navzdory původním prohlášením, že půjde pouze o dočasné opatření, hodlá Komise původní nařízení č. 717/2007 revidovat již podruhé (první revizí bylo nařízení č. 544/2009), tentokrát údajně nikoliv ad hoc, ale „strukturálně".

Na základě uvedených norem musí od 1. 7. 2011 minuta odchozího roamingového hovoru stát max. 0,35 €, minuta příchozího hovoru 0,11 € a 1 SMS 0,11 €.

Klíčové a sporné body

ITRE podporuje - navzdory operátorům - oddělení smluv na roamingové mobilní služby od smluv na mobilní služby v domovské síti (tzv. strukturální řešení; od 1. 3. 2014) i dosavadní cenovou regulaci (zejm. pokud jde o mobilní data, ale i hlasové služby a SMS) zároveň.

Obecně by se také měla výrazně zpřísnit informační povinnost operátorů vůči svým zákazníkům, počínaje 1. 7. 2012 při roamingu v rámci EU, od 1. 1. 2013 i při roamingu mimo Unii.

Jedním z nejspornějších bodů je otázka, zda kombinace strukturálního řešení a cenové regulace vytvoří dostatek prostoru pro vstup alternativních operátorů, především těch, již jsou označováni jako virtuální (za poplatek využívají infrastruktury stávajících operátorů). Další otázkou je, nakolik by měla být Komise oprávněna k nové normě přijímat tzv. akty v přenesené pravomoci podle čl. 290 Smlouvy o fungování EU (EP je obecně pro, Rada proti, resp. v rámci komitologie podporuje spíše tzv. prováděcí akty podle čl. 291 Smlouvy o fungování EU, jejichž přijímání je Radou snáze blokovatelné).

Současné a navrhované stropy maloobchodních cen (€ bez DPH)

 

Návrh Komise

Zpráva Angeliky Niebler

 

Dnes

1. 7. 2012

1. 7. 2013

1. 7. 2014

1. 7. 2012

1. 7. 2013

1. 7. 2014

Data (za MB)

-

0,90

0,70

0,50

0,50

0,30

0,20

Odchozí hovory (za minutu)

0,35

0,32

0,28

0,24

0,25

0,20

0,15

Příchozí hovory (za minutu)

0,11

0,11

0,10

0,10

0,08

0,07

0,05

SMS (za SMS)

0,11

0,10

0,10

0,10

0,08

0,07

0,05

Zdroj: Digitální agenda: Komise navrhuje pro uživatele mobilních telefonů v zahraničí více konkurence, větší výběr a nižší ceny (IP/11/835), Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o roamingu ve veřejných mobilních komunikačních sítích v Unii (přepracované znění)

Předpokládaný další vývoj

O kontroverzním návrhu spolurozhodují Rada a EP. Plénum EP by o něm mělo hlasovat patrně v dubnu 2012.

Odkazy

Související články

Informační společnost v březnu 2014

Euroskop, 05.04.2014
ITRE jednal o telekomunikačním balíku

Spravedlnost, svoboda a bezpečnost v březnu 2014

Euroskop, 05.04.2014
Rada schválila evropský příkaz na obstavení účtů, EU chce přitvrdit v boji proti praní špinavých peněz, Komise představila agendu justice a vnitra do roku 2020, EP zpřísnil...

Regionální politika v březnu 2014

Euroskop, 05.04.2014
Čerpání z fondu solidarity bude snazší

Vnitřní trh v březnu 2014

Euroskop, 05.04.2014
Komise požaduje více transparentní platy bankéřů, EU bojuje proti syntetickým drogám, EP udělal velký krok k reformě pojišťovnictví, Rada a EP schválily návrh nařízení...

Spotřebitelé v březnu 2014

Euroskop, 05.04.2014
EP podpořil cestovní balík
Rozhovory
Prouza: Evropské volby nebudou v ČR protestní
P. Zenkner, M. Bydžovská, Euroskop, 22.4. 2014
Druhá část rozhovoru EUROSKOPu se státním tajemníkem Tomášem Prouzou. Hovořili jsme o prosazování českých zájmů v EU a květnových evropských