Přejít na obsah

Vyhledávání

18/04/2015 22:46:27


Hlavní menu

Informační společnost v únoru 2012

Euroskop, 05.03.2012
ITRE podporuje další regulaci roamingu

ITRE podporuje další regulaci roamingu

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o roamingu ve veřejných mobilních komunikačních sítích v Unii (KOM(2011)402)

Výbor ITRE 28. 2. 2012 přijal poměrem 55:5:0 zprávu Angeliky Niebler k novému návrhu na regulaci roamingu. Požaduje mnohem rychlejší snižování cen, než původně plánovala Komise.

Pozadí

Komise návrh nařízení, jež by mělo upravit pravidla regulace roamingu i po 30. 6. 2012, kdy vyprší stávající ad hoc regulace, předložila v červenci 2011 s odkazem na tzv. digitální agendu pro Evropu z května 2010 (více v příspěvku „Komise předložila nový návrh na regulaci roamingu", Informační společnost v červenci 2011).

EU reguluje roaming, resp. jeho ceny (s ohledem na „občanský rozměr EU") od roku 2007. Navzdory původním prohlášením, že půjde pouze o dočasné opatření, hodlá Komise původní nařízení č. 717/2007 revidovat již podruhé (první revizí bylo nařízení č. 544/2009), tentokrát údajně nikoliv ad hoc, ale „strukturálně".

Na základě uvedených norem musí od 1. 7. 2011 minuta odchozího roamingového hovoru stát max. 0,35 €, minuta příchozího hovoru 0,11 € a 1 SMS 0,11 €.

Klíčové a sporné body

ITRE podporuje - navzdory operátorům - oddělení smluv na roamingové mobilní služby od smluv na mobilní služby v domovské síti (tzv. strukturální řešení; od 1. 3. 2014) i dosavadní cenovou regulaci (zejm. pokud jde o mobilní data, ale i hlasové služby a SMS) zároveň.

Obecně by se také měla výrazně zpřísnit informační povinnost operátorů vůči svým zákazníkům, počínaje 1. 7. 2012 při roamingu v rámci EU, od 1. 1. 2013 i při roamingu mimo Unii.

Jedním z nejspornějších bodů je otázka, zda kombinace strukturálního řešení a cenové regulace vytvoří dostatek prostoru pro vstup alternativních operátorů, především těch, již jsou označováni jako virtuální (za poplatek využívají infrastruktury stávajících operátorů). Další otázkou je, nakolik by měla být Komise oprávněna k nové normě přijímat tzv. akty v přenesené pravomoci podle čl. 290 Smlouvy o fungování EU (EP je obecně pro, Rada proti, resp. v rámci komitologie podporuje spíše tzv. prováděcí akty podle čl. 291 Smlouvy o fungování EU, jejichž přijímání je Radou snáze blokovatelné).

Současné a navrhované stropy maloobchodních cen (€ bez DPH)

 

Návrh Komise

Zpráva Angeliky Niebler

 

Dnes

1. 7. 2012

1. 7. 2013

1. 7. 2014

1. 7. 2012

1. 7. 2013

1. 7. 2014

Data (za MB)

-

0,90

0,70

0,50

0,50

0,30

0,20

Odchozí hovory (za minutu)

0,35

0,32

0,28

0,24

0,25

0,20

0,15

Příchozí hovory (za minutu)

0,11

0,11

0,10

0,10

0,08

0,07

0,05

SMS (za SMS)

0,11

0,10

0,10

0,10

0,08

0,07

0,05

Zdroj: Digitální agenda: Komise navrhuje pro uživatele mobilních telefonů v zahraničí více konkurence, větší výběr a nižší ceny (IP/11/835), Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o roamingu ve veřejných mobilních komunikačních sítích v Unii (přepracované znění)

Předpokládaný další vývoj

O kontroverzním návrhu spolurozhodují Rada a EP. Plénum EP by o něm mělo hlasovat patrně v dubnu 2012.

Odkazy

Související články

Daně v březnu 2015

Euroskop, 09.04.2015
Komise prosazuje automatickou výměnu informací týkajících se zdanění podniků

Vnitřní trh v březnu 2015

Euroskop, 09.04.2015
EP dosáhl dohody týkající se fondu dlouhodobých investic, Rada schválila fond pro strategické investice (EFSI)

Veřejné konzultace v dubnu 2015

Euroskop, 09.04.2015
Seznam veřejných konzultací otevřených k 1. dubnu 2015

Energie v březnu 2015

Euroskop, 09.04.2015
Plán na vytvoření energetické unie získává podporu

Doprava v březnu 2015

Euroskop, 09.04.2015
Rada a EP se shodly na parametrech zavedení systému eCall do vozidel, Těžší kamiony budou omezeny jen na pohon na alternativní paliva, Pravidla EU o vymáhání přeshraničních dopravních...
Rozhovory
Jourová: Na bruselský žargon si dávám pozor
Euroskop, 8.4. 2015
Již pět měsíců působí Věra Jourová na pozici evropské komisařky pro spravedlnost, spotřebitelské záležitosti a rovné příležitosti. Výzkum agentury Ipsos pro…