Přejít na obsah

Vyhledávání

02/03/2015 08:17:25


Hlavní menu

Veřejné konzultace v květnu 2012

Euroskop, 03.05.2012
Seznam veřejných konzultací otevřených k 1. květnu 2012
 

Popis konzultace

Oblast

Konzultace otevřena do

Revize mezních hodnot pro olovo v hračkách

Vnitřní trh

7. 5. 2012

Posouzení vhodnosti mezinárodních účetních standardů ve veřejném sektoru pro členské státy

Hospodářská soutěž

11. 5. 2012

Strategie "modrý růst": Udržitelné využívání moří, oceánů a pobřežních oblastí

Hospodářská soutěž

11. 5. 2012

Další směřování evropského práva obchodních společností

Vnitřní trh

14. 5. 2012

Přezkum pokynů Společenství pro státní podporu námořní dopravě

Hospodářská soutěž

14. 5. 2012

Finanční podpora na zajišťování energetické účinnosti budov

Energetika

18. 5. 2012

Nerovné zastoupení žen a mužů v řídících a kontrolních orgánech společností v EU

Justice a vnitro

28. 5. 2012

Příklady případů dvojího nezdanění z praxe

Vnitřní trh

30.  5.  2012

Priority EU v oblasti životního prostředí do roku 2020: Na cestě k novému akčnímu programu EU v oblasti životního prostředí

Životní prostředí

1. 6. 2012

Návrh vzoru písemného potvrzení o účinných látkách dovážených do EU jako součást léčivých přípravků pro humánní použití

Veřejné zdraví

1. 6. 2012

Zelená kniha stínové bankovnictví

Vnitřní trh

1. 6. 2012

Údaje a postupy pro poskytování, je-li možné, bezplatných minimálních univerzálních informací o dopravním provozu souvisejících s bezpečností silničního provozu uživatelům, podle směrnice 2010/40/EU o ITS

Doprava

5. 6. 2012

Ochrana finančních zájmů Evropské unie a zefektivnění trestního stíhání

Justice a vnitro

6. 6. 2012

Politické varianty plánu na zachování vodních zdrojů Evropy

Životní prostředí

7. 6. 2012

Poskytování rezervačních služeb pro bezpečná a chráněná parkovací místa pro nákladní a užitková vozidla, podle směrnice 2010/40/EU o ITS

Doprava

8. 6. 2012

Regulační přístup k revizi systému sledování efektivity jednotného evropského nebe (od 2. referenčního období dále)

Doprava

8. 6. 2012

Konzultace o bankovních účtech

Vnitřní trh

12. 6. 2012

Návrh sdělení Komise o státní podpoře filmu a dalších audiovizuálních děl

Hospodářská soutěž

14. 6. 2012

Možnosti zřízení bankovního účtu pro studenty programu Erasmus a výměnné studenty

Vnitřní trh

19. 6. 2012

Přístupu k informacím o interoperabilitě digitálních produktů a služeb

Informační společnost

20. 6. 2012

Modernizace systému evropského insolvenčního práva

Justice a vnitro

21. 6. 2012

Strategie EU na snížení počtu zranění v důsledku dopravních nehod

Doprava

22. 6. 2012

Přezkum právních předpisů EU o bezpečnosti osobních lodí

Doprava

5. 7. 2012

Jak by měl být spravován internet věcí (Internet of Things)?

Informační společnost

10. 7. 2012

Rámec pro zajišťování kvality stáží

Zaměstnanost a sociální věci

11. 7. 2012

Iniciativa týkající se evropské značky kvality v oblasti cestovního ruchu

Vnitřní trh

13. 7. 2012

Využití potenciálu osobních služeb a služeb pro domácnost v oblasti zaměstnanosti

Zaměstnanost a sociální věci

15. 7. 2012

Iniciativa EU na snížení nákladů na vybudování vysokorychlostní komunikační infrastruktury v Evropě

Informační společnost

20. 7. 2012

Poznámka: Tučně jsou vyznačeny nové konzultace

 

Odkazy

 

Související články

MEMO: Schémata rozhodovacích procedur

Euroskop, 10.02.2015
Orientační grafická schémata čtyř rozhodovacích procedur, jichž se v EU využívá nejčastěji.

MEMO: Výbory Evropského parlamentu

Euroskop, 10.02.2015
Seznam všech výborů Evropského parlamentu působících v této instituci mezi lety 2014-2020 (stav k 10. únoru 2015).  

MEMO: Formace Rady ministrů

Euroskop, 10.02.2015
Seznam odborných formací Rady ministrů, jak existují od vstupu Lisabonské smlouvy v platnost.

MEMO: Frakce v Evropském parlamentu

Euroskop, 10.02.2015
Seznam frakcí (politických skupin) působících v Evropském parlamentu v období 2015-2020 (stav k 10. únoru 2015).  

MEMO: Generální ředitelství (DGs) Komise

Euroskop, 10.02.2015
Seznam nejdůležitějších generálních ředitelství (Directorates General; DGs) Komise (stav k 10. únoru 2015).
Rozhovory
Kraus: Kde hoří synagogy, hoří pak celá města
Lucie Priknerová, Euroskop, 25.2. 2015
Cítí se Židé v Evropě ohroženi? A jak jsme na tom v Praze? Zeptali jsme se tajemníka Federace židovských obcí Tomáše Krause.