Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

SPECIÁL: Seznam otevřených veřejných konzultací

Euroskop, 27.08.2008
Všechny otevřené veřejné konzultace, k nimž se může krom zainteresovaných aktérů ve většině případů vyjádřit i nejširší veřejnost se zájmem o problematiku legislativy EU.
SPECIÁL: Seznam otevřených veřejných konzultací

 

Veřejné konzultace slouží Komisi coby nástroj pro získání zpětné vazby na celou řadu jejích aktivit, ať již jde o tzv. zelené či bílé knihy nebo rovnou o záměr (obligatorně či fakultativně) revidovat stávající legislativu.

Tento seznam shrnuje všechny aktuálně probíhající veřejné konzultace a řadí je vzestupně podle termínů, do nichž se lze té které konzultace zúčastnit. Současně nahrazuje všechny seznamy, jež zde byly na toto téma uveřejněny dříve.

 

Popis konzultace

Oblast

Cílová skupina

Konzultace otevřena do

Snížení administrativní zátěže

Podnikání

Podnikatelé

do odvolání

Inovace webu „Your Voice in Europe"

-

Veřejnost

do odvolání

Revize č. směrnice 2002/95 (omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních)

Podnikání

-

do odvolání

Nástroje pro řízení rybolovu na základě rybolovných práv

Rybolov

Podnikatelé

do odvolání

Revize směrnice č. 2000/35 (pozdní platby při komerčních transakcích)

Podnikání

Podnikatelé

31. srpna 2008

Snižování poplatků za služby mobilní telefonie

Informační společnost

Veřejnost, podnikatelé

3. září 2008

Potenciální právní úprava týkající se agentur pro hodnocení úvěrů

Vnitřní trh

Zainteresovaní aktéři

5. září 2008

Druhé přezkoumání týkající se strategických energií

Energie

Zainteresovaní aktéři

10. září 2008

Nové nařízení týkající se zemědělských vozidel (náhrada směrnice č. 2003/37)

Podnikání

Podnikatelé

12. září 2008

Revize doporučení č. 2001/331 (minimální požadavky na inspekce životního prostředí)

Životní prostředí

Veřejnost, podnikatelé

18. září 2008

Revize stávající legislativy týkající se fakturace včetně DPH

Daně

Zainteresovaní aktéři

19. září 2008

Revize návrhu Evropského rámce pro interoperabilitu (EIF v2.0)

Informační společnost

Zainteresovaní aktéři

22. září 2008

Druh údajů obsažených v databázi klinických hodnocení (EudraCT) a informace o  výsledcích testů pro pediatrické klinické hodnocení (včetně jejich zveřejňování)

Podnikání

Veřejnost, podnikatelé

30. září 2008

Příprava zprávy týkající se požadavků na udržitelnost energetického využití biomasy

Energie

Zainteresovaní aktéři

30. září 2008

Rozvoj integrovaného prodeje vlakových jízdenek a letenek

Doprava

Zainteresovaní aktéři

30. září 2008

Zelená kniha o transparentnosti dlužníkových aktiv

Spravedlnost, svoboda a bezpečnost

Zainteresované subjekty

30. září 2008

Vytvoření harmonizované metodologie pro klasifikaci a informování o stížnostech spotřebitelů napříč EU

Spotřebitelé

Veřejnost, podnikatelé

3. října 2008

Konzultace týkající se komplexní a ambiciózní dohody o klimatické změně po roce 2012

Životní prostředí

Zainteresovaní aktéři

10. října 2008

Dobrá klinická praxe ve vztahu k léčivým přípravkům pro moderní terapii podle nařízení č. 1394/2007

Podnikání

Veřejnost, podnikatelé

15. října 2008

Návrh směrů pro hodnocení rizik nepotravinového zboží

Spotřebitelé

Podnikatelé, kompetentní úřady

15. října 2008

Zelená kniha o budoucích vztazích mezi EU a zámořskými zeměmi a územími

Rozvoj

Veřejnost, podnikatelé, zámořské země a území

17. října 2008

Zelená kniha „Migrace a mobilita: výzvy a příležitosti pro vzdělávací systémy v EU

Výchova, vzdělávání a mládež

Veřejnost

31. prosince 2008

 

Seznam odkazů

 

Dokumenty

 

 

Další odkazy

 

Další články v rubrice

Veřejné zdraví v prosinci 2020

Euroskop, 10.01.2021