Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Veřejné konzultace v červnu 2012

Euroskop, 01.06.2012
Seznam veřejných konzultací otevřených k 1. červnu 2012
 

Popis konzultace

Oblast

Konzultace otevřena do

Priority EU v oblasti životního prostředí do roku 2020: Na cestě k novému akčnímu programu EU v oblasti životního prostředí

Životní prostředí

1. 6. 2012

Návrh vzoru písemného potvrzení o účinných látkách dovážených do Evropské unie jako součást léčivých přípravků pro humánní použití

Veřejné zdraví

1. 6. 2012

Zelená kniha stínové bankovnictví

Vnitřní trh

1. 6. 2012

Konzultace organizovaná odbornou skupinou na vysoké úrovni pro reformu struktury bankovního sektoru EU

Vnitřní trh

1. 6. 2012

Údaje a postupy pro poskytování, je-li možné, bezplatných minimálních univerzálních informací o dopravním provozu souvisejících s bezpečností silničního provozu uživatelům podle směrnice č. 2010/40 o ITS

Doprava

5. 6. 2012

Ochrana finančních zájmů Evropské unie a zefektivnění trestního stíhání

Spravedlnost

6. 6. 2012

Politické varianty plánu na zachování vodních zdrojů Evropy

Životní prostředí

7. 6. 2012

Poskytování rezervačních služeb pro bezpečná a chráněná parkovací místa pro nákladní a užitková vozidla podle směrnice č. 2010/40 o ITS

Doprava

8. 6. 2012

Regulační přístup k revizi systému sledování výkonnosti jednotného evropského nebe (od 2. referenčního období a dále)

Doprava

8. 6. 2012

Konzultace o bankovních účtech

Vnitřní trh

12. 6. 2012

Návrh sdělení Komise o státní podpoře filmu a dalších audiovizuálních děl

Hospodářská soutěž

14. 6. 2012

Možnosti zřízení bankovního účtu pro studenty programu Erasmus a výměnné studenty

Vnitřní trh

19. 6. 2012

Přístupu k informacím o interoperabilitě digitálních produktů a služeb

Informační společnost

20. 6. 2012

Modernizace systému evropského insolvenčního práva

Spravedlnost

21. 6. 2012

Strategie EU na snížení počtu zranění v důsledku dopravních nehod

Doprava

22. 6. 2012

Přezkum právních předpisů EU o bezpečnosti osobních lodí

Doprava

5. 7. 2012

Internet čeká nová technická revoluce: komunikace s předměty a komunikace předmětů mezi sebou. Jak by podle vás měl být internet věcí (Internet of Things) spravován?

Informační společnost

10. 7. 2012

Rámec pro zajišťování kvality stáží

Zaměstnanost a sociální věci

11. 7. 2012

Iniciativa týkající se evropské značky kvality v oblasti cestovního ruchu

Vnitřní trh

13. 7. 2012

Využití potenciálu osobních služeb a služeb pro domácnost v oblasti zaměstnanosti

Zaměstnanost a sociální věci

15. 7. 2012

Iniciativa Evropské Unie na snížení nákladů na vybudování vysoce rychlostní komunikační infrastruktury v Evropě

Informační společnost

20. 7. 2012

Budoucí pokyny k používání antimonopolních předpisů o restriktivních obchodních praktikách v námořní dopravě

Hospodářská soutěž

27. 7. 2012

Možnost vést konzultace se zúčastněnými stranami v rámci dobrovolné sítě pro hodnocení zdravotnických technologií, jež byla ustavena směrnicí č. 2011/24

Zdraví

1. 8. 2012

Výzvy a příležitosti, které přináší námořní cestovní ruch a cestovní ruch v pobřežních oblastech EU

Doprava

6. 8. 2012

Iniciativa v oblasti průmyslové politiky v rámci strategie Evropa 2020

Vnitřní trh

7. 8. 2012

Občané EU: Vaše práva, vaše budoucnost

Spravedlnost

9. 9. 2012

Opatření týkající se klonování zvířat pro účely produkce potravin v EU

Zdraví

3. 9. 2012

Poznámka: Tučně jsou vyznačeny nové konzultace

 

Odkazy

 

Další články v rubrice

Vnitřní trh v květnu 2018

Euroskop, 10.06.2018

Spotřebitelé v květnu 2018

Euroskop, 10.06.2018