Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

AKTUALIZACE: Obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů

Euroskop, 15.09.2008

V souvislosti s blížícím se hlasováním o revizi směrnice o obchodování s tzv. emisními povolenkami v odpovědném výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (7. října 2008) se začaly objevovat podrobnější informace o tom, jak by měl návrh, jenž je součástí tzv. klimaticko-energetického balíku, vypadat poté, co jej posoudí Evropský parlament.

Revize směrnice o obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů

 

Návrh směrnice Evropského Parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2003/87/ES tak, aby se zlepšil a rozšířil systém pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství (KOM(2008)16 v konečném znění)

 

Cílem revize je navázat na stávající směrnici č. 2003/87 a od roku 2013 legislativně umožnit zahájení tzv. třetí fáze systému obchodování s emisními povolenkami, jež by měla být svým charakterem zásadně odlišná od dvou fází předchozích (více zde).

 

1. Klíčové obsahové body předpokládaných pozměňovacích návrhů

 

Zpravodajka návrhu z odpovědného výboru Evropského parlamentu (ENVI) Avril Doyle, (Irsko, EPP-ED) v průběhu diskusí, jež proběhly ve dnech 9.-10. září 2008, naznačila, o kterých položkách textu se vedou spory a jak by potenciálně mohly být (na půdě daného výboru Evropského parlamentu) vyřešeny (návrh zprávy je dostupný zde).

Prvním sporným bodem je, jak přísný cíl, pokud jde o snížení emisí CO2 a dalších plynů do roku 2020 (na základě dat z roku 2005), stanovit: 20 %, 30 %, nebo 40 % (Komise navrhuje 21 %).

Další otázkou je způsob alokace emisních povolenek: zdarma, nebo formou aukcí - a od roku 2013, nebo s postupným náběhem do roku 2020, popř. se specifickými ujednáními pro jednotlivé sektory? Zpravodajka se kloní spíše k tomu, aby emisní povolenky byly nabízeny prostřednictvím aukcí a co nejdříve.

Třetím tématem je způsob nakládání s příjmy z prodeje emisních povolenek. Obecně panuje přesvědčení (v kontrastu s názorem Komise), že prostředky by měly připadnout jednotlivým členským státům (ne dotčeným podnikům). Současně by neměl existovat požadavek, jak s příjmy z emisních povolenek naložit.

Otázkou čtvrtou je záležitost „relokací", tj. potenciálního přesunu dotčených podniků mimo EU v důsledku přísnějších legislativních požadavků. V tomto směru je poměrně nejasno vzhledem k tomu, že Komise o jakémkoli způsobu kompenzací hodlá hovořit až na základě toho, jak se budou vyvíjet debaty o dalších krocích proti klimatickým změnám na mezinárodní úrovni.

 

2. Stav legislativního procesu a očekávaný vývoj

 

Přijetí zprávy Avril Doyle v ENVI se předpokládá 7. října 2008. Nakolik je to však reálné, ukazují body uvedené výše. V případě, že by měl výbor o dané věci skutečně hlasovat, čekají jeho členy v následujícím období poměrně obtížná vyjednávání. A to zdaleka nelze předvídat, jak se k pozici Evropského parlamentu, jehož plénum by mělo návrh v prvním čtení přijmout 16. prosince 2008, vyjádří Rada. Ministři mají nicméně už nyní naplánována minimálně čtyři setkání: ve dnech 9. a 20. října 2008 a 4. a 8. prosince 2008.

 

Seznam odkazů

 

Dokumenty

 

 

Monitoring legislativního procesu

 

 

Další odkazy