Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

SPECIÁL: Akční plán pro udržitelnou spotřebu a výrobu

Euroskop, 06.10.2008

Přehled tří legislativních návrhů, které doprovázejí akční plán pro udržitelnou spotřebu a výrobu, jejž Komise zveřejnila 16. července 2008.

SPECIÁL: Akční plán pro udržitelnou spotřebu a výrobu

 

Akční plán pro udržitelnou spotřebu a výrobu a udržitelnou průmyslovou politiku explicitně odkazuje na čtyři texty. Tři z nich, jež jsou uvedeny níže, předpokládají bezprostřední vznik legislativních norem.

 

Požadavky na ekodesign výrobků

 

Návrh směrnice Evropského Parlamentu a Rady o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie (KOM(2008)399 v konečném znění)

 

Nařízení o systému ekoznačky

 

Návrh nařízení Evropského Parlamentu a Rady o systému ekoznačky Společenství (KOM(2008)401 v konečném znění)

 

Nařízení o dobrovolné účasti v programu EMAS

 

Návrh nařízení Evropského Parlamentu a Rady o dobrovolné účasti organizací v programu Společenství pro systém řízení podniků a auditu z hlediska ochrany životního prostředí (EMAS) (KOM(2008)402 v konečném znění)

 

Seznam odkazů

 

Další články v rubrice

Vnitřní trh v dubnu 2020

Euroskop, 09.05.2020