Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

AKTUALIZACE: Směrnice o univerzální službě, soukromí a elektronických komunikacích

Euroskop, 15.10.2008
Dne 24. září 2008 byl plénem Evropského parlamentu schválen soubor pozměňovacích návrhů, které by měly být provedeny v návrhu KOM(2007)698.

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2002/22/ES o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací, směrnice 2002/58/ES o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací a nařízení 2006/2004/ES o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele (KOM(2007)698 v konečném znění)

 

Návrh je součástí tzv. telekomunikačního balíku. Text má za cíl posílit ochranu (soukromí a osobních údajů) spotřebitelů a práva uživatelů v odvětví elektronických telekomunikací (více zde).

 

1. Klíčové obsahové body pozměňovacích návrhů

 

Schválené pozměňovací návrhy vyplývají z Harbourovy zprávy. Z legislativních textů telekomunikačního balíku se tento zdá jako nejméně konfliktní.

Přestože Evropský parlament schválil poměrně velké množství pozměňovacích návrhů, jedná se spíše o návrhy, které mají původní text v rámci možností zjednodušit, vyjasnit, popřípadě posílit znění jednotlivých bodů předpisu. Nemělo by tedy dojít k žádným zásahům, které by výrazněji měnily povahu textu.

Konkrétně jde například o vložení nových ustanovení o poskytování informací spotřebitelům o jejich zákonných povinnostech v souvislosti s využíváním telekomunikačních služeb, rozšíření ustanovení o poskytování služeb zdravotně postiženým uživatelům, zjednodušení požadavků na kvalitu služeb atd.

Oproti původnímu návrhu Komise byla vypuštěna ta část směrnice, která podporovala číslovací prostor ETNS. Zpravodaj absenci tohoto ustanovení vysvětluje předpokládanou omezenou poptávkou po této službě.

 

2. Očekávaný vývoj

 

Po prvním čtení na půdě Evropského parlamentu bude návrh projednán Radou. Do konce roku 2008 má Rada pro dopravu, telekomunikace a energetiku (TTE), do jejíž gesce návrh spadá, naplánováno pouze jedno zasedání, které proběhne 27. prosince 2008.

 

Seznam odkazů

 

Dokumenty

 

 

Monitoring legislativního procesu

 

 

Další odkazy

 

Další články v rubrice

Vnitřní trh v lednu 2021

Euroskop, 10.02.2021

Životní prostředí v lednu 2021

Euroskop, 10.02.2021

Spotřebitelé v lednu 2021

Euroskop, 10.02.2021