Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Energie v červenci 2016

Euroskop, 08.08.2016

EP odsouhlasil změnu systému energetických štítků

  • Škála pro energetickou náročnost výrobků by se měla zpřísnit, souhlasí EP

 

EP odsouhlasil změnu systému energetických štítků

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council setting a framework for energy efficiency labelling and repealing Directive 2010/30/EU (COM(2015)341)

  • Plénum EP 6. 7. 2016 schválilo (poměrem 50:52:79) návrh Komise na zpřísnění škály energetických štítků, která se používá u energetické náročnosti výrobků.

Pozadí

Komise 25. 2. 2015 zveřejnila balík k energetické unii, kterým chce podpořit spolupráci členských států v energetické oblasti. Základním dokumentem je tzv. Strategie pro evropskou energetickou unii, nebo-li sdělení s názvem Rámcová strategie k vytvoření odolné energetické unie s pomocí progresivní politiky v oblasti změny klimatu, která se zaměřuje na zajištění bezpečnosti dodávek energií a dokončení jednotného energetického trhu. 

V návaznosti na to v červenci 2015 představila balík opatření, které mají konkrétními kroky přispět k budování energetické unie (více v příspěvku „Komise navrhuje konkrétní opatření pro vybudování energetické unie", Energie v červenci 2015). Naplnění strategie vyžaduje přijetí několika legislativních aktů, které budou po předložení Komisí schvalovány řádným legislativním postupem, tj. v součinnosti Rady a EP. Součástí implementačního balíku, který má mj. přispět k cíli snížení emisí sklenikových plynů o 40 % do roku 2030, jsou tři body: (1) návrh na revizi systému EU ETS, (2) nová koncepce energetického trhu a (3) označování energetické účinnosti. V praxi se jedná o revizi stávající směrnice č. 30/2010.

Klíčové a sporné body

  • EP odsouhlasil iniciativu Komise, podle které by měla být zavedena přísnější stupnice A až G, která by lépe reflektovala technologický pokrok.

Komise chce upravit systém označování tak, aby se opět používala jednotně jedna stupnice A až D, která by nahradila stávající stupnici A+++ až D. Smyslem je to, že v současné době se většina výrobků pohybuje ve škále A+++ až A+, což může být pro spotřebitele matoucí vzhledem k tomu, že nejméně účinné výrobky na trhu jsou označeny třídou A+. Změna se má týkat podle Komise pouze nově uvedených výrobků. Zároveň chce podpořit dodržování souladu výrobků s předpisy vytvořením databáze energeticky účinných výrobků nabízených na trhu pro účely dohledu orgánů členských států EU.

  • EP však podpořil, aby se nová pravidla směrnice vztahovala i na již existující skupiny produktů. Poslanci současně navrhují termín pro přeštítkování v rozmezí 21 měsíců až 6 let.

Náročnější požadavky by podle poslanců měly navíc vytvářet pobídky k dalšímu zlepšování energetické účinnosti.

Podle poslanců by měl být rovněž nastaven zautomatizovaný systém, který zaručí platnost stávajícího systému po dobu 10 let a jeho změna bude automaticky iniciována v okamžiku, kdy 25 % výrobků na trhu bude dosahovat nejvyšší třídy ve škále energetických štítků nebo pokud 50 % výrobků dosáhne na první nebo druhou nejvyšší třídu (tj. A a B).

V okamžiku zavádění nového systému by měla být úroveň nejvyšší třídy nastavena tak, aby jí žádný ze stávajících výrobků nedosahoval. Pokud u některých skupin produktů není povolené dosahovat nejnižších tříd energetických štítků (F a G), měly by být označeny šedou barvou. Komise má podle poslanců rovněž zajistit metody pro zajištění takových způsobů měření a testování energetické účinnosti jednotlivých výrobků, které budou co nejvíce odpovídat reálnému provozu výrobků.

Předpokládaný další vývoj

Zástupci EP zahájí jednání se zástupci Rady v rámci prvního čtení.

Zdroje

Další články v rubrice

Vnitřní trh v dubnu 2020

Euroskop, 09.05.2020