Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Vnitřní trh v říjnu 2016

Euroskop, 09.11.2016

Poslanci nechtějí obchodovat s mučicími nástroji

  • Mučicí nástroje se v Unii nesmí obchodovat, souhlasí poslanci

 

 

Poslanci nechtějí obchodovat s mučicími nástroji

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení rady (es) č. 1236/2005 o obchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání (KOM(2014)1)

  • Poslanci 4. 10. 2016 rozhodli poměrem 612:11:54 o revizi a zpřísnění pravidel pro obchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání.

Pozadí

Mučení a jiné formy krutého, nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání jsou protiprávní a mezinárodní právo bez výjimky zakazují mučení a jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání. V červnu 2005 přijala Rada EU nařízení č. 1236/2005 o obchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání. Nařízení vstoupilo v platnost v červenci 2006.

Komise poté zahájila proces přezkumu kompletního nařízení a to zejména v návaznosti na usnesení EP z června 2010. Během jara 2012 Komise vyzvala odborníky, aby se zapojili do přezkumu právního aktu a na základě toho se skupina odborníků sešla s Komisí od července 2012 do července 2013 celkem šestkrát. V lednu 2014 Komise předložila návrh na změnu legislativy a po jednání v rámci Rady a EP bylo dosaženo dohody v rámci trialogu.

Klíčové a sporné body

Předložený návrh se týká revize pravidel EU pro obchod s třetími zeměmi se zbožím, které by mohlo být použito pro účely výkonu trestu smrti nebo pro účely mučení a jiného krutého, ponižujícího či nelidského zacházení nebo trestání, a upravuje také poskytování zprostředkovatelských služeb a poskytování technické pomoci v souvislosti s takovým zbožím. Hlavním cílem návrhu je zabránění nebo omezení obchodu se zbožím a službami, které by mohly přispět k mučení či popravě. EP do předloženého návrhu vložil navíc následující opatření:

  • Marketing a zákaz propagace – nezákonný by měl být prodej a nákup reklamních služeb pro zakázané zboží, které nemá žádné další praktické využití než popravy nebo mučení (např. elektrická křesla, automatické injekční systémy apod.); zákaz by se měl vztahovat i na výstavy a veletrhy v rámci EU.
  • Zákaz tranzitu přes EU – převoz zakázaného zboží přes území EU by měl být rovněž zakázán. 
  • Rychlé akce – postup, který umožňuje Komisi přidávat nové položky na seznam nebezpečných, by měl být efektivnější.
  • Přezkum - Komise by měla přezkoumat provádění tohoto nařízení do srpna 2020 a posoudit, zda je nutné zahrnout aktivity občanů EU v zahraničí.
  • Koordinační skupina proti mučení – za účasti členů EP by měla sledovat uplatňování pravidel.

Předpokládaný další vývoj

Pokud Rada návrh schválí, tak by nové nařízení mělo vstoupit v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku. 

Odkazy

 

Další články v rubrice

Vnitřní trh v lednu 2021

Euroskop, 10.02.2021

Životní prostředí v lednu 2021

Euroskop, 10.02.2021

Spotřebitelé v lednu 2021

Euroskop, 10.02.2021