Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

AKTUALIZACE: Směrnice o sezónním zaměstnání

Euroskop, 26.10.2008

Plénum Evropského parlamentu 22. října 2008 schválilo směrnici o pracovních podmínkách sezónních zaměstnanců, která se dotkne zhruba tří milionů pracovníků v EU.

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o pracovních podmínkách dočasných agenturních pracovníků (KOM(2002)149 v konečném znění)

 

1. Stav legislativního procesu

 

Evropský parlament přijal na svém plenárním zasedání 22. října 2008 Désirovu zprávu týkající se směrnice o pracovních podmínkách dočasných agenturních zaměstnanců (více zde a zde). Plénum tak schválilo společný postoj Rady z 15. září 2008 bez dalších dodatků a změn.

 

2. Očekávaný vývoj

 

Směrnice se začne uplatňovat tři roky poté, co bude zveřejněna v Úředním věstníku EU (tj. poté, co bude implementována do právních řádů jednotlivých členských států).

 

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o pracovních podmínkách dočasných agenturních pracovníků (KOM(2002)149)

Právní báze: čl. 137 odst. 2 Smlouvy o založení ES revidované Smlouvou z Nice

Procedura: spolurozhodování

Odpovědné generální ředitelství Komise: Zaměstnanost a sociální věci

Odpovědný výbor Evropského parlamentu: EMPL (zpravodaj Harlem Désir, Francie, PES)

Odpovědná formace Rady: EPSCO

 

Seznam odkazů

 

Dokumenty

 

 

Monitoring legislativního procesu

 

 

Další odkazy

 

Další články v rubrice

Vnitřní trh v říjnu 2021

Euroskop, 10.11.2021

Veřejné zdraví v říjnu 2021

Euroskop, 10.11.2021