Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Zemědělství a rybolov v únoru 2017

Euroskop, 09.03.2017

 Komise otevřela veřejnou konzultaci o podobě SZP v letech 2021-2027, EP chce zrychlit proces povolování pesticidů biologického původu

  • Komise spustila veřejnou konzultaci o SZP po roce 2020

  • EP požaduje zrychlené schvalování nízko-rizikových pesticidů

 

  

Krátce...

 

Komise otevřela veřejnou konzultaci o podobě SZP v letech 2021-2027

  • EU začíná chystat novou podobu Společné zemědělské politiky po roce 2020

  • Ve hře je i úplné zrušení přímých plateb pro zemědělce

Komise 3. 2. 2017 spustila veřejnou konzultaci s názvem Modernizace a zjednodušení Společné zemědělské politiky, která poběží až do 2. 5. 2017. Konzultace představuje první krok legislativního procesu přípravy pravidel pro období SZP 2021–2027. Cílem je shromáždit podněty od širokého spektra subjektů, aby byly zastoupeny zemědělské, ekonomické a environmentální zájmy. Do konce roku 2017 poté Komise vytvoří komuniké, které bude zahrnovat dosavadní výsledky SZP a návrhy možností, jak by SZP po roce 2020 vypadat. Zásadní otázku budoucí podoby SZP představuje způsob rozdělování dotací, variant je několik, jednou z nich je úplné zrušení přímých plateb a prvního pilíře jako takového. Výsledek veřejné konzultace bude prezentován v červenci 2017 na konferenci v Bruselu komisařem Philem Hoganem a zveřejněn na webových stránkách Komise.

 

EP chce zrychlit proces povolování pesticidů biologického původu

  •  EP opět bojuje za ekologičtější Evropu, tentokrát má na mušce konvenční pesticidy.

  • Budoucnost vidí v používání pesticidů biologického původu

EP 15. 2. 2017 odhlasoval rezoluci týkající se používání tzv. nízko-rizikových přípravků ochrany rostlin a vyzval Komisi, aby do konce roku 2018 předložila legislativní návrh, který by umožnil urychlit schvalovací proces (a tedy i používání) takových přípravků v EU. Nízko-rizikové biologické pesticidy, včetně těch, které pocházejí z biologických organismů, feromonů nebo esenciálních olejů, by v budoucnu mohly nahradit konvenční přípravky na ochranu rostlin, které představují nebezpečí pro životní prostředí i lidské zdraví. Pro tuto chvíli bylo v EU autorizováno pouze 7 takových přípravků, přičemž některé členské státy je odmítly na svém území používat kvůli jejich nízké účinnosti.    

Další články v rubrice

Doprava v březnu 2018

Euroskop, 10.04.2018

Vnitřní trh v březnu 2018

Euroskop, 10.04.2018

Spotřebitelé v březnu 2018

Euroskop, 10.04.2018