Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Vnitřní trh v březnu 2017

Euroskop, 09.04.2017

EP schválil větší práva pro akcionáře společností v EU

  • EP schválil návrh směrnice, která počítá s většími právy pro akcionáře, kteří by tak mohli být více zapojeni do fungování kotovaných společností

  

EP schválil větší práva pro akcionáře společností v EU

Návrh Směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2007/36/ES, pokud jde o podporu dlouhodobého zapojení akcionářů, a směrnice 2013/34/EU, pokud jde o některé prvky výkazu o správě a řízení společnosti (KOM(2014)213

  • V posledních letech vzbudily pozornost některé nedostatky ve správě a řízení evropských společností kotovaných na burze

  • Nedostatky souvisí především se dvěma problémy: nedostatečným zapojením akcionářů a nedostatečnou transparentností

  • S ohledem na tyto skutečnosti byl předložen návrh na revizi směrnice o právech akcionářů

  • Revize má přispět k dlouhodobé udržitelnosti společností EU, vytvářet atraktivní prostředí pro akcionáře a posílit přeshraniční hlasování

  • Plénum EP 14. 3. 2017 schválilo v prvním čtení návrh směrnice o právech akcionářů, která má zajistit větší transparentnost kótovaných společností a investorů a může nasměrovat investice směrem k dlouhodobě orientovanému přístupu.

Pozadí

Proto, aby byly společnosti udržitelné v dlouhodobém horizontu a aby byly dobře řízeny, je dle Komise zapotřebí upravit správu a řízení podniků a práva společností. Podniky a společnosti totiž musí být stabilní a dobře řízeny, aby mohly hrát důležitou úlohu v dlouhodobém financování evropského hospodářství (více v příspěvku „Komise chce optimalizovat prostředí pro firmy“, Vnitřní trh v dubnu 2014).

Revize směrnice o právech akcionářů se zabývá nedostatky ve správě a řízení kotovaných společností a jejich správních rad, a to též ve vztahu k akcionářům (institucionálním investorům a správcům aktiv), zprostředkovatelům a zmocněným poradcům (tj. firmám poskytujícím služby akcionářům, zejména poradenství ohledně výkonu hlasovacích práv). Návrh počítá s většími právy pro akcionáře, kteří by mohli být více zapojeni do společnosti a mohli by požadovat od vedení firem větší zodpovědnost.

Klíčové a sporné body

Hlavní prvky návrhu zahrnují přísnější požadavky na transparentnost politiky investování a vlastního zapojení institucionálních investorů a správců aktiv ve společnostech, do nichž investují, a také rámec k jednodušší identifikaci akcionářů, aby mohli snadněji vykonávat svá práva (např. hlasovací), zejména v přeshraničních situacích.

Návrh směrnice dává akcionářům možnost ovlivňovat odměňování členů správních orgánů firem, což má mít za následek zvýšení zájmu akcionářů na dlouhodobé výkonnosti společnosti. Společnostem má návrh směrnice umožnit lépe identifikovat jejich akcionáře a tím usnadnit dialog s nimi. Kromě toho některé potenciálně škodlivé transakce budou muset být zveřejněny a schváleny prostřednictvím postupů zaručujících ochranu zájmů firem a jejich akcionářů

Návrh směrnice rovněž zavádí nové požadavky na transparentnost pro investory v institucích, jako jsou penzijní fondy, pojišťovny či správci aktiv. Investoři a správci majetku budou muset zveřejnit politiku popisující, jak se integrují akcionáře ve svých investičních strategiích nebo vysvětlit, proč se rozhodli, že tak neučiní.

Dále tzv. zmocnění poradci, tedy prostředníci, kteří svým klientům poskytují doporučení, jak hlasovat na valných hromadách, budou muset zveřejňovat klíčové informace (např. hlavní informační zdroje a aplikované metodiky týkající se poradenství, které poskytují).

Předpokládaný další vývoj

Návrh musí být ještě formálně schválen Radou. Členské státy budou mít 24 měsíců ode dne vstupu směrnice v platnost, aby nová pravidla uvedla v účinnost.

Odkazy

Další články v rubrice

Veřejné zdraví v dubnu 2018

Euroskop, 09.05.2018

Vnitřní trh v dubnu 2018

Euroskop, 09.05.2018