Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Zemědělství a rybolov v březnu 2017

Euroskop, 09.04.2017

Rada se zabývala budoucností SZP a dvojí kvalitou potravin, EP schválil přísnější kontroly potravin

  • Na zasedání Rady ministrů zemědělství se debatovalo o podobě SZP po 2020 a o dvojí kvalitě potravin

  • EP schválil přísnější kontroly pro producenty potravin, chce se tím vyhnout skandálům typu koňské maso

  

Krátce...

 

Rada se zabývala budoucností SZP a dvojí kvalitou potravin

  • Rada jednala o podobě Společné zemědělské politiky po roce 2020, diskutovala hlavně úpravu financování mezi pilíři

  • Na přetřes přišla i dvojí kvalita potravin, Komise se však domnívá, že stávající legislativa je dostačující 

Na zasedání Rady 6. 3. 2017 ministři debatovali nad podobou Společné zemědělské politiky (SZP) pro léta 2021–2027 a dvojí kvalitou potravin. Diskuze k SZP se ubírala směrem k nastavení priorit a úpravě financování pilířů a tomu, zda–li vyčlenit více peněz pro rozvoj venkova na úkor přímých plateb. Dílčími tématy debaty o SZP bylo zjednodušení politiky, environmentální výzvy, údržba venkova, generační obměna a posílení tržního postavení zemědělců. Na popud členských států Visegrádu se ministři zabývali dvojí kvalitou potravin. Komise nové legislativě v této oblasti není nakloněna, stávající právní rámec, který adresuje bezpečnost potravin, považuje za dostatečný. Tématem se však bude zabývat a v červnu 2017 předloží výsledky šetření, které by posléze měly být projednávány na úrovni Rady ministrů.

 

EP schválil přísnější kontroly potravin

  •  EP schválil přísnější pravidla pro kontrolování producentů potravin

  • Dojde však k určitému zjednodušení sdružením všech souvisejících předpisů do jednoho nařízení

EP 15. 3. 2017 přijal legislativní návrh vedoucí ke zpřísnění kontrol potravin, tzv. from farm to fork (z farmy rovnou na stůl), jehož cílem je zabránit skandálům typu koňského masa. Nová pravidla zahrnují: komplexní a rozsáhlé kontroly produkčního řetězce (od zemědělce po potravináře), do kterých spadá kontrola potravin, krmiv, zdraví rostlin, pesticidů, welfare zvířat, zeměpisná označení a produkty ekologického zemědělství; neohlášené nárazové kontroly ve všech odvětvích; přísnější postihy podvodných či klamavých praktik a tvrdší dohled na dovoz zvířat a potravin ze třetích zemí. Nový legislativní návrh shrnuje všech 16 souvisejících předpisů do 1 nařízení. Návrh byl schválen EP i Radou a vstoupí v platnost 20 dní po publikaci v Úředním věstníku EU.

Další články v rubrice

Vnitřní trh v květnu 2018

Euroskop, 10.06.2018

Spotřebitelé v květnu 2018

Euroskop, 10.06.2018