Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Zemědělství a rybolov v dubnu 2017

Euroskop, 09.05.2017

Komise navrhuje přezkum víceletého finančního rámce pro SZP, Europoslanci nesouhlasí s plánem Komise povolit dovoz GMO

  • Omnibus zjednoduší SZP již od roku 2018

  • Europoslanci zkritizovali rozhodnutí Komise autorizovat GM kukuřici

  

Komise navrhuje přezkum víceletého finančního rámce pro SZP

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the financial rules applicable to the general budget of the Union (COM(2016)605)

  • Rada projednávala zemědělské aspekty nařízení Omnibus

  • Zjednodušení SZP by mělo ulehčit práci zemědělcům i orgánům státu, platit by mělo od roku 2018

  • Francie navrhla změnu definice vína 

  • Rada se 3. 4. 2017 zabývala návrhem na technické zjednodušení pravidel SZP pro období 2014-2020.

Pozadí

V září roku 2016 Komise předložila EP a Radě spolu se Sdělením o střednědobé revizi víceletého finančního rámce pro léta 2014–2020 také návrh tzv. Omnibus nařízení, které obsahuje návrhy na aktualizaci právních předpisů v několika oblastech, včetně společné zemědělské politiky (SZP).

Zemědělské aspekty nařízení Omnibus byly hlavním tématem jednání Rady pro zemědělství a rybolov 3. 4. 2017, ministři debatovali zejm. o zjednodušení SZP, které by mělo snížit administrativní zátěž jak zemědělcům, tak i orgánům státní správy. Zjednodušování v rámci SZP představuje dlouhodobé téma, Komise různé návrhy předkládá již od roku 2015.

Zjednodušení SZP v rámci návrhu však spočívá v technických, nikoliv politických aspektech, tudíž soubor nařízení pro SZP 2014–2020 zůstane platný i nadále, pouze má dojít k doplnění některých právních předpisů. 

Klíčové a sporné body

Navrhované změny, které jsou součástí Omnibus nařízení, obsahují: (1) nástroj pro stabilizaci příjmů zařazený do nařízení č. 1305/2013 o podpoře pro rozvoj venkova z EZFRV, (2) jednodušší pravidla pro přístup k úvěrům a jiným finančním nástrojům, (3) větší diskreční pravomoc pro členské státy při uplatňování definice „aktivního zemědělce“, (4) jednodušší a flexibilnější pravidla pro mladé zemědělce, (5) změny operačních programů v odvětví ovoce a zeleniny a 6) zjednodušený postup posuzování finanční kázně.

Rada na setkání 5. 4. 2017 sice dosáhla kompromisu v hlavních projednávaných otázkách (dobrovolný režim podpory vázané na produkci, opatření týkající se mladých zemědělců, nástroj ke stabilizaci příjmu), nicméně objevila se i nová témata. ČR má zájem především na usnadnění přístupu mladých zemědělců k finančním prostředkům.

Otevřená zůstala otázka redefinice vína související se společnou organizací trhů se zemědělskými produkty. Francie navrhla změnu, která by jí umožnila průmyslově doslazovat silnější vína (v ČR ledová a slámová vína). Ta v ostatních členských státech vznikají přírodní cestou, Francie také odmítla tuto informaci případně uvádět na etiketě. Proti návrhu se postavila mj. ČR, která by to považovala za klamání spotřebitele. 

Předpokládaný další vývoj

Členské státy se shodly na tom, že aktualizovaná legislativa musí začít platit od roku 2018, což předpokládá i její včasné schválení v EP a Radě.

Odkazy

 

Krátce...

 

Europoslanci nesouhlasí s plánem Komise povolit dovoz GMO

  • Europoslanci kritizují postup komise při autorizaci GMO, v rezoluci odmítli schválení GM kukuřice

EP nezávaznou rezolucí přijatou 5. 4. 2017 odmítl plány Komise na autorizaci potravin a krmiv pocházejících z geneticky modifikované (GM) kukuřice. Europoslanci argumentovali kritickým postojem mnoha členských států, které se ve tříměsíční lhůtě zapojily do veřejné konzultace. Dle nich totiž schází informace, které by prokazovaly nezávadnost pro životní prostředí. Poslanci rovněž poukázali na to, že Komise stabilně schvaluje GMO pro celou EU bez podpory stanovisek členských států, což by se mělo dít pouze výjimečně. Naopak EFSA (Evropská agentura pro bezpečnost potravin) plánu dala zelenou již 26. 8. 2016 (více v příspěvku „EP chce přerušit proces schvalování GMO, dokud nebudou přijata nová pravidla“, Zemědělství a rybolov v prosinci 2015).

Další články v rubrice

Vnitřní trh v květnu 2018

Euroskop, 10.06.2018

Spotřebitelé v květnu 2018

Euroskop, 10.06.2018