Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Vnější obchodní vztahy v červnu 2017

Euroskop, 09.07.2017

Protekcionismus u obchodních partnerů EU narůstá, Nový fond na podporu udržitelných investičních projektů v rozvojových zemích schválil Coreper

  • Skrze strategii EU pro přístup na trh se dařilo odstranit překážky evropského vývozu, avšak protekcionismus neustále narůstá

  • Nový fond má přispět k tomu, aby rozvojová politika EU dostala nový impuls a aby byly současně řešeny hlavní příčiny migrace

 

Krátce...

 

Protekcionismus u obchodních partnerů EU narůstá

  • Protekcionismus v mezinárodním obchodě v roce 2016 narostl

  • Nejvyšší množství obchodních překážek uplatňují stále země G20

Komise 26. 6. 2017 zveřejnila zprávu o překážkách v oblasti obchodu a investic. Za rok 2016 byl zaznamenán 10% nárůst počtu překážek obchodu. Na konci roku se uplatňovalo celkem 372 překážek ve více než 50 obchodních destinacích po celém světě. Přitom 36 z nich bylo zavedeno až v roce 2016. Ty by mohly mít na vývoz z EU dopad ve výši kolem 27 mld. €. Země G20 patří do velké míry k těm, které zavedly nejvíce překážek dovozu. Žebříček vede Rusko, Brazílie, Čína a Indie. Většinu nových protekcionistických opatření zavedených v roce 2016 mělo podle zprávy vytvořit Rusko a Indie, dále pak Švýcarsko, Čína, Alžírsko a Egypt. Díky strategii Unie pro přístup na trh se ale vloni rovněž podařilo odstranit až 20 různých překážek, které brání evropskému vývozu, což se projevilo na vývozech EU v hodnotě 4,2 mld. €. Odstranění určitých překážek obchodu Komise vyjednala například s Čínou, na jejímž základě Čína pozastavila některé požadavky na označování kosmetických produktů, jež by jinak měly na vývozce kosmetiky z EU dopad v hodnotě 680 mil. €. Dalším příkladem je Jižní Korea, která souhlasila s tím, že sjednotí své požadavky na rozměry sedadel aut s mezinárodními pravidly, nebo Izrael, který podnikům z celé EU umožnil žádat o registraci léčivých přípravků a vyvážet je do Izraele. Zpráva o překážkách v oblasti obchodu a investic se vydává každoročně od začátku hospodářské krize v roce 2008. Zpráva se nezaměřuje na opatření na ochranu obchodu.

 

Nový fond na podporu udržitelných investičních projektů v rozvojových zemích schválil Coreper

  • V EU vznikne fond na podporu udržitelného rozvoje ve třetích zemí

Coreper 28. 6. 2017 schválil kompromis dosažený mezi předsednictvím a EP v souvislosti s návrhem nařízení o zřízení Evropského fondu pro udržitelný rozvoj (EFSD). EFSD má být hlavním nástrojem pro provádění evropského plánu vnějších investic (EIP), jenž má podpořit investice v afrických a sousedních zemích. Cílem je v první řadě vytvářet pracovní místa a řešit hlavní příčiny migrace. Má rovněž přispět k provádění Pařížské dohody o změně klimatu. Na základě rozpočtu ve výši 3,35 mld. € by měl fond stimulovat investice ve výši až 44 mld. €. Tuto částku by bylo možné zdvojnásobit, pokud by členské státy a jiní dárci poskytli stejný příspěvek jako EU. EFSD má fungovat jako „jednotné kontaktní místo“ pro přijímání návrhů na financování od finančních institucí a veřejných nebo soukromých investorů a poskytovat široké spektrum finanční podpory pro způsobilé investice. Má poskytovat záruky a používat mechanismy kombinovaného financování na podporu investic soukromého sektoru v riskantnějším kontextu, jako je tomu v případě nestabilních států nebo v oblastech, které jsou zasaženy konfliktem.

Další články v rubrice

Doprava v březnu 2018

Euroskop, 10.04.2018

Vnitřní trh v březnu 2018

Euroskop, 10.04.2018

Spotřebitelé v březnu 2018

Euroskop, 10.04.2018