Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Zemědělství a rybolov v září 2017

Euroskop, 10.10.2017

Členské státy se dohodly na opatření proti podvodům s potravinami kvůli vajíčkové aféře, Komise vydala pokyny pro posuzování dvojí kvality potravin, Po téměř 50 letech končí cukerné kvóty, úplný konec podpor to ale neznamená

  • Vajíčková aféra vyburcovala členské státy k akci: soubor 19 opatření má podobným skandálům zabránit

  • Komise částečně vyslyšela výtky států ze střední a východní Evropy o dvojí kvalitě potravin, vydala pokyny k jejímu posuzování

  • Cukerné kvóty po téměř 50 letech končí, producenti ale úplně bez pomoci nezůstanou

 

Krátce...

 

Členské státy se dohodly na opatření proti podvodům s potravinami kvůli vajíčkové aféře

  • Obsah zakázaného fipronilu ve vejcích z Holandska v srpnu prověřil systém včasného varování

  • Komise ve spolupráci s členskými státy musí zrychlit předávání informací a zvýšit akceschopnost při objevení potenciálně závadných látek v potravinách

Členské státy a Komise se 26. 9. 2017 shodly na sadě opatření, která mají zabránit podvodům s potravinami. Účelem opatření je zabránit opakování skandálu se závadnými vejci, která se začátkem srpna objevila na jednotném trhu. Vejce obsahovala insekticid fipronil, jehož používání je zakázáno, pokud je drůbež určena k lidské spotřebě. Vejce se z Holandska velmi rychle rozšířila do téměř 20 členských států EU a také např. do Hong Kongu. Opatření spočívají v doporučeních členským státům a EU, nová legislativa na úrovni EU za tímto účelem nebyla přijata. Komise doporučuje prověřit zejména systém včasného varování, který slouží pro celou EU k rychlému rozšíření informací o závadných produktech, zrychlit komunikaci mezi členskými státy a akceschopnost v případě, kdy se závadné potraviny objeví na trhu EU.

 

Komise vydala pokyny pro posuzování dvojí kvality potravin

  • Komise nezůstává v boji proti dvojí kvalitě potravin jen u nezávazných doporučení, vydala pokyny pro členské státy, díky kterým se má posuzování nekalých praktik stát mnohem přísnější

  • Dle komisařky Věry Jourové se jedná o klamání spotřebitele

Komise 26. 9. 2017 vydala pokyny pro posuzování dvojí kvality potravin, účelem je zabránit nekalým tržním praktikám, které matou spotřebitele. Pokyny mají pomoci členským státům posoudit, jestli dovozce porušuje právo EU, pokud prodává potraviny s rozdílnou kvalitou v různých členských státech. Předseda Komise Jean-Claude Juncker téma dvojí kvality zmínil i při přednesu Zprávy o stavu unie, kdy odmítl, aby se v různých částech EU prodávaly produkty dvojí kvality. Vyjádřil také nutnost dát členským státům větší pravomoci, aby proti těmto praktikám mohly bojovat. Komisařka pro spravedlnost, ochranu spotřebitele a rovnost pohlaví Jourová má na to podobný názor a vyjádřila ambiciózní cíl, kdy by se produkty dvojí kvality na trhu EU měly přestat objevovat v rámci 1 roku. 

 

Po téměř 50 letech končí cukerné kvóty, úplný konec podpor to ale neznamená

  • Konec kvót na cukr byl dohodnut již v roce 2013, nyní je uveden do praxe

  • Producenti cukru budou ale i nadále zvýhodňováni prostřednictvím opatření SZP

Dne 30. 9. 2017 definitivně končí  systém cukerných kvót, který v EU fungoval od roku 1968. V roce 2013 se na tom shodly EP a členské státy, kdy tento bod zařadily jako součást reformy Společné zemědělské politiky (SZP). Mezi léty 2006-2010 byl sektor produkce cukru za účelem přípravy na konec kvót restrukturalizován, přičemž EU na tento proces uvolnila 5.4 mld. €. Konec cukerných kvót má dle komisaře pro zemědělství a rybolov Phila Hogana posílit tržní orientaci SZP. Některé dílčí podpory ale zůstanou, připraveny jsou nástroje, které mají producentům cukru pomoci v případě závažných krizí na trhu (např. podpora soukromého skladování) a prozatím zůstane ponechána i dobrovolná podpora vázaná na produkci (VCS). 

Další články v rubrice

Energie v červnu 2018

Euroskop, 10.07.2018

Doprava v červnu 2018

Euroskop, 10.07.2018