Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Energie v září 2017

Euroskop, 10.10.2017

EP odsouhlasil pravidla pro bezpečnost dodávek

  • EP potvrdil podobu nových pravidel pro bezpečnost dodávek

 

Krátce...

 

EP odsouhlasil pravidla pro bezpečnost dodávek

  • Členské státy budou muset v případě krize pomoci svým sousedům s dodávkami plynu.

  • Národní plány pro bezpečnost dodávek plynu budou muset zohlednit regionální rozměr.

EP 12. 9. 2017 schválil na plenárním zasedání návrh nařízení o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu, ve znění dohodnutém v rámci interinstitucionálních jednání 27. 4. 2017 (Více v příspěvku „EP a Rada dosáhly shody nad nařízením o bezpečnosti dodávek“, Energie v dubnu 2017). Cílem návrhu nařízení o bezpečnosti dodávek zemního plynu je podpořit konkurenceschopnost trhů se zemním plynem a jejich odolnost v případě přerušení dodávek, čemuž by mělo napomoci zvýšení transparentnosti těchto trhů. Konkrétně pak Komise navrhovala nahradit současný vnitrostátní přístup při navrhování opatření pro zajištění bezpečnosti dodávek přístupem širším, a to alespoň na regionální úrovni. Členské země by tak měly v rámci 13 regionálních skupin vytvořit společné plány preventivních a krizových opatření. Regionální skupiny byly vytvořeny na základě jednotlivých přepravních cest plynu a členské státy tak mohou v závislosti na původu dodávek patřit i do více skupin (ČR kupříkladu patří do 3 z nich). Přijata byla rovněž závazná zásada solidarity, která by zajistila výpomoc mezi státy v případě přerušení dodávek tak, aby byly zajištěny dodávky do domácností a pro základní sociální služby, jako je zdravotnictví. Povinné bude dále hlášení kontraktů plynových dodávek, přesahujících svým objemem 28 % roční domácí spotřeby. Pozměňovací návrhy EP nyní čekají na schválení v Radě, pokud je přijme, může nařízení vstoupit v platnost.

Další články v rubrice

Energie v červnu 2018

Euroskop, 10.07.2018

Doprava v červnu 2018

Euroskop, 10.07.2018