Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Energie v říjnu 2017

Euroskop, 09.11.2017

Rada odsouhlasila pravidla pro bezpečnost dodávek plynu

  • Nová pravidla pro zajištění bezpečnosti dodávek plynu byly odsouhlaseny v Radě 

  

Krátce...

 

Rada odsouhlasila pravidla pro bezpečnost dodávek plynu

  • Členské státy budou muset v případě krize pomoci svým sousedům s dodávkami plynu.

  • Národní plány pro bezpečnost dodávek plynu budou muset zohlednit regionální rozměr.

Rada 9. 10. 2017 schválila revidovaný návrh nařízení o zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu, podle znění navrženého EP 12. 9. 2017 (více v příspěvku „EP odsouhlasil pravidla pro bezpečnost dodávek“, Energie v září 2017). Nařízení nyní může po zveřejnění v Úředním věstníku EU vstoupit v platnost. Cílem návrhu nařízení o bezpečnosti dodávek zemního plynu je podpořit konkurenceschopnost trhů se zemním plynem a jejich odolnost v případě přerušení dodávek, čemuž by mělo napomoci zvýšení transparentnosti těchto trhů. Konkrétně pak Komise navrhovala nahradit současný vnitrostátní přístup při navrhování opatření pro zajištění bezpečnosti dodávek přístupem širším, a to alespoň na regionální úrovni. Členské země by tak měly v rámci 13 regionálních skupin vytvořit společné plány preventivních a krizových opatření. Regionální skupiny byly vytvořeny na základě jednotlivých přepravních cest plynu a členské státy tak mohou v závislosti na původu dodávek patřit i do více skupin (ČR kupříkladu patří do 3 z nich). Přijata byla rovněž závazná zásada solidarity, která by zajistila výpomoc mezi státy v případě přerušení dodávek tak, aby byly zajištěny dodávky do domácností a pro základní sociální služby, jako je zdravotnictví. Povinné bude dále hlášení kontraktů plynových dodávek, přesahujících svým objemem 28 % roční domácí spotřeby.