Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Zemědělství a rybolov v prosinci 2017

Euroskop, 10.01.2018

Evropský účetní dvůr kritizuje greening, je neefektivní, Rada schválila mandát pro vyjednávání nařízení o hnojivech, Komise odpověděla na obavy z glyfosátu, pomůže prý větší transparentnost

  • EÚD vystavil účet Komisi, tentokrát za greening, který podle něj nefunguje

  • Nové nařízení o hnojivech bude v souladu s pravidly oběhového hospodářství

  • Komise glyfosát povolila, ale chystá k němu legislativu

 

Krátce...

 

Evropský účetní dvůr kritizuje greening, je neefektivní

  • Evropský účetní dvůr poslal Komisi záporné hodnocení greeningu.

  • Ekologizaci SZP nepomohl, přinesl jen administrativní zátěž.

Evropský účetní dvůr 12. 12. 2017 předložil hodnocení ekologizace SZP (greeningu). Dle auditorů je opatření pouhou složitější podporou příjmů bez environmentálních účinků. Komisi se nepodařilo pro ekologickou platbu vypracovat úplnou intervenční logiku a nestanovila jasné cíle, kterých měla dosáhnout. Ke změně zemědělských postupů došlo pouze na 5 % zemědělské půdy v EU, především z toho důvodu, že greening: 1) duplikuje některá jiná environmentální opatření SZP a 2) postupy byly v praxi dodržovány i bez greeningu. Komisi proto auditoři doporučili, aby pro reformu SZP systém ekologizace přepracovala tak, aby byl více orientován na výsledky. Toto směřování zatím potvrzuje i Sdělení Komise Budoucnost potravinářství a zemědělství (více v příspěvku „Sdělení Komise o SZP po roce 2020: subsidiarita, strategické plány a přímé platby“, Zemědělství a rybolov v listopadu 2017).

 

Rada schválila mandát pro vyjednávání nařízení o hnojivech

  • Bulharské předsednictví může začít vyjednávat návrh legislativy o používání hnojiv.

  • Nařízení nahradí legislativu z roku 2003 a mělo by být v souladu s pravidly oběhového hospodářství.

Rada EU 20. 12. 2017 schválila mandát pro zahájení jednání s EP počátkem roku 2018 o novelizaci pravidel pro oběh hnojiv na vnitřním trhu EU. Návrh byl předložen Komisí v březnu 2016 (více v příspěvku „Nový návrh Komise na využívání organických hnojiv a hnojiv na bázi odpadů“, Zemědělství a rybolov v březnu 2016). Návrh nařízení stanovuje požadavky na uvádění hnojiv na trhu EU a bude zahrnovat povolené maximální limity kontaminujících látek nebo způsob označování produktů (CE). Hnojiva označená „CE“ by měla splňovat daná pravidla, ale vedle se na trhu EU budou moc nacházet i jiná hnojiva nepodléhající harmonizaci. Nařízení by mělo zemědělcům přinést větší výběr mezi hnojivy a přispět k efektivnímu využívání zdrojů dle pravidel tzv. oběhového hospodářství.

 

Komise odpověděla na obavy z glyfosátu, pomůže prý větší transparentnost

  • Komise prodloužila licenci glyfosátu a občanům odpověděla, že posílí transparentnost při vyhodnocování nebezpečnosti pesticidů.

  • Komise návrh legislativy představí na jaře 2018.

Komise 12. 12. 2017 přijala sdělení, ve kterém odpovídá na evropskou občanskou iniciativu (EOI) s názvem „Zakažte glyfosát a chraňte lidi a životní prostředí před toxickými pesticidy“. Komise se zavázala předložit na jaře 2018 návrh legislativy posilující transparentnost, nezávislost a kvalitu studií, které se využívají k vědeckému hodnocení látek. Komise ve stejný den také obnovila schválení glyfosátu na dalších 5 let (členské státy prodloužení licence schválily již 27. 11. 2017).

Další články v rubrice

Daně v květnu 2019

Euroskop, 10.06.2019