Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Vnitřní trh v lednu 2018

Euroskop, 09.02.2018

V roce 2017 bylo podpořeno 901 projektů EIB, ČR získala takřka 2x větší podporu než v roce 2016,

  • Na více než 900 projektů plynulo více než 78 mld. €

  • Během posledních 25 let podepsala EIB v ČR smlouvy o poskytnutí úvěru v celkové výši 20 mld. € 

 

Krátce...

 

V roce 2017 bylo podpořeno 901 projektů EIB

  • V roce 2017 bylo schváleno o 15 % více projektů než v roce 2016.

  • EIB od svého založení v roce 1958 investovala více než bilion €.

EIB 18. 1. 2018 informovala o tom, kolik bylo v roce 2017 schváleno projektů podpořených EIB. Celkově bylo dle dat schváleno rekordních 901 projektů, což je o 15 % více než v roce 2016. Prostřednictvím projektu plynulo více než 78 mld. € na infrastrukturu, inovace, životní prostředí a SME (investice dosáhly celkového objemu přibližně 250 mld. €).  Werner Hoyer, prezident EIB, informoval také o tom, že banka od svého založení v roce 1958 investovala více než bilion €. Přičemž peněžité vklady členských států činily 14 mld. €. EIB se snaží soustředit na transakce menšího rozsahu a na rostoucí podporu inovativních podniků ve fázi růstu. Banka tak chce vyplňovat mezeru na evropském trhu růstového kapitálu a přispět k větší konkurenceschopnosti Evropy. V roce 2017 bylo poskytnuto téměř 30 mld. € SME a podpora inovace získala 14 mld. €. Významnou úlohu hraje Evropský investiční fond (EIF), který je největším zdrojem rizikového kapitálu v Evropě. V roce 2017 se poskytl částkou 9,34 mld. €. Skupina EIB se snaží také rozvíjet své poradenské služby, jejichž cílem je identifikovat a vyvíjet projekty, do kterých se vyplatí investovat. Ke konci roku 2017 měly probíhající poradenské akce potenciál zajistit nové investice ve výši 40 mld. €. Banka je kromě jiného největším multilaterálním poskytovatelem finančních prostředků na projekty v oblasti boje proti změně klimatu a zmírnění účinků této globální hrozby, způsobené lidskou činností. V roce 2017 poskytla na tento účel 19 mld. €, tj. více než 27 % svého celkového objemu financování. Dle zprávy je banka odhodlána dodržet svůj závazek v období let 2016-2020 investovat do ochrany klimatu 100 mld. €. Koncem roku 2016 zahájila banka na žádost EU iniciativu na posílení ekonomické odolnosti, která umožní dodatečné investice ve výši 6 mld. € v zemích jižního sousedství a západního Balkánu. V souladu s tímto cílem poskytla EIB během jednoho roku 25 % této dodatečné částky 6 mld. €. V roce 2017 se bance podařilo získat od investorů na celém světě finanční prostředky ve výši 56,4 mld. €.

 

ČR získala takřka 2x větší podporu než v roce 2016

  • Během posledních 25 let podepsala EIB v ČR smlouvy o poskytnutí úvěru v celkové výši 20 mld. €.

  • Banka se chce dále soustředit na podporu veřejného sektoru a na přímou podporu podniků.

EIB 19. 1. 2018 informovala také o objemu aktivit v ČR. Ty se ve srovnání s rokem 2016 téměř zdvojnásobily. Během posledních 25 let podepsala EIB v ČR smlouvy o poskytnutí úvěru v celkové výši 20 mld. €. V příštích letech by se chtěla banka více soustředit na podporu veřejného sektoru a na přímou podporu podniků. Konkrétně v roce 2017 poskytla skupina EIB v ČR nové úvěry, záruky a vlastní kapitál v objemu 1,16 mld. €. EIB vyplatila úvěry ve výši 977 mil. € a Evropský investiční fond uskutečnil kapitálové, záruční a mikrofinanční operace v objemu 184 mil. €. Potenciální investice zmobilizované skupinou EIB v ČR díky transakcím s podporou EFSI dosáhly v roce 2017 celkového objemu 2,52 mld. €. Úvěry EIB tak zlepšily přístup SME ke střednědobým a dlouhodobým finančním prostředkům. Projektů realizovaných v ČR SME a společnostmi se střední tržní kapitalizací, financovaných formou úvěrů EIB, bylo v roce 2017 celkem přibližně 15 tisíc. 

Další články v rubrice

Spotřebitelé v prosinci 2018

Euroskop, 10.01.2019