Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Výchova, vzdělání a mládež v únoru 2018

Euroskop, 09.03.2018

Spolupráce EU a UEFA se prohlubuje

  • Komise chce pomocí sportu bojovat proti rasismu a podporovat znevýhodněné osoby 

 

Krátce...

 

Spolupráce EU a UEFA se prohlubuje

  • Komise a UEFA podepsali druhou dohodu týkající se vzájemné spolupráce.

  • Plánují společné akce, které by měly podporovat lidská práva.

Komise a UEFA 21. 2. 2018 podepsali novou dohodu týkající se posílení vzájemné spolupráce. Tato dohoda by měla platit do konce roku 2020. Nová dohoda o spolupráci by měla zavázat obě strany, aby pokračovaly v práci na společných prioritách, jako je „celistvost sportu, řádná správa věcí veřejných, dodržování lidských práv a důstojnost, nediskriminace, solidarita a rovnost žen a mužů“. Spolupráce se uskutečňuje zejména formou společných kampaní např. při podpoře sociálního začleňování znevýhodněných skupin prostřednictvím sportu. Jedná se již od 2. dohodu, první byla platná pro období 2014-2017, přičemž nová dohoda navazuje na tu předchozí. Podepsaná dohoda mimo jiné výslovně zdůrazňuje důležitost spolupráce během evropského šampionátu EURO 2020. Mistrovství se bude totiž poprvé konat ve 12 různých městech. Komise i UEFA souhlasí s tím, že je důležité, aby mistrovství v roce 2020 zanechalo „pozitivní odkaz“ a zároveň řešilo výzvy, jako je zajištění hladkého přeshraničního cestování, bezpečnost a ochrana. UEFA mimo jiné také přispívá k Evropskému týdnu sportu

Další články v rubrice

Daně v květnu 2019

Euroskop, 10.06.2019