Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Informační společnost v únoru 2018

Euroskop, 09.03.2018

Komise sází na budoucnost blockchain technologie

  • Cílem Komise je vyvinout společný přístup k technologii blockchain pro EU na mezinárodní scéně

  

Komise sází na budoucnost blockchain technologie

  • Technologie jako je blockchain mohou pomoci snížit náklady a zároveň zvýšit důvěryhodnost, sledovatelnost a bezpečnost.

  • Tyto technologie mají obrovský potenciál v zabezpečování online sociálních a ekonomických transakcí, protože dokáží ochránit před útoky a ruší potřebu využívat zprostředkovatele.

  • Komise chce využít evropské talenty a start-upy a stát se ve vývoji a investicích do implementace blockchainu předním světovým hráčem.

  • Blockchain má také potenciál transformovat finanční služby a trhy.

  • Komise 1. 2. 2018 s podporou EP otevřela fórum a středisko EU pro sledování technologie blockchain.

Pozadí

Blockchain je speciální druh distribuované decentralizované databáze uchovávající neustále se rozšiřující počet záznamů, které jsou chráněny proti neoprávněnému zásahu jak z vnější strany, tak i ze strany samotných uzlů peer-to-peer sítě. Nejčastější aplikací technologie blockchainu je použití jako účetní kniha kryptoměn (např. bitcoinu), jež uchovává transakce provedené uživateli. Kombinace s kryptografií umožňuje zajistit anonymitu operací a zamezit neoprávněné transakce. Technologie blockchain ukládá bloky informací z celé sítě a umožňuje vysokou míru sledovatelnosti a bezpečnosti online ekonomických transakcí, a považuje se proto za zásadní průlom. Očekává se, že bude mít dopad na digitální služby a na transformaci obchodních modelů v řadě oblastí, například ve zdravotnictví, pojišťovnictví, financích, energetice, logistice, správě duševního vlastnictví či veřejných službách.

Fórum a středisko pro sledování technologie blockchain by mělo představovat nejdůležitější fázi pokroku ve vývoji této technologie, podporovat evropské aktéry a upevňovat spolupráci mezi EU a nejrůznějšími subjekty, které se technologií zabývají. Komise chce zviditelnit subjekty, které se věnují technologii blockchain, využít dosavadních iniciativ, konsolidovat odborné poznatky a odstranit problémy, které s sebou nová paradigmata vzešlá z blockchainu přinášejí (např. podpořit evropský průmysl, zlepšit obchodní postupy a umožnit vznik nových obchodních modelů). Fórum a středisko pro sledování technologie blockchain vzniklo na návrh poslance von Weizsackera jako pilotní projekt EP, aby podpořil činnost Komise v oblasti finančních technologií FinTech. Vzhledem k tomu, že FinTech může a bude hrát významnou roli v plnění cílů souvisejících s rozvojem jednotného trhu, bankovní unie, unie kapitálových trhů a retailových finančních služeb, řadí jej Komise mezi své politické priority. Komise také zřídila v listopadu 2016 pracovní tým FinTech, který pracuje na jeho akčním plánu, který představí na jaře 2018.

Klíčové a sporné body

Někteří evropští podnikatelé a inovátoři již řešení na bázi blockchainu nabízejí. Velcí hráči z tradičních odvětví, jako jsou banky, pojišťovny, burzy cenných papírů, logistické a jiné společnosti se zapojili do pilotních projektů. Řada členských států hodlá začít technologii více využívat a již ohlásila odpovídající iniciativy. Komise chce dosavadních iniciativ využít a zasadit se o to, aby fungovaly přeshraničně, konsolidovat odborné poznatky a odstranit problémy, které s sebou nová paradigmata vzešlá z blockchainu přinášejí (mezi nimi vyloučení zprostředkovatelů či inherentní důvěryhodnost, bezpečnost a sledovatelnost).

  • Fórum a středisko EU pro sledování technologie blockchain bude EU aktivně pomáhat využívat nové příležitosti, jež blockchain nabízí, budovat odbornou základnu a stát v tomto oboru v první linii. Bude shromažďovat informace, sledovat a analyzovat trendy, řešit problémy a zkoumat socioekonomický potenciál technologie. Umožní přeshraniční spolupráci v hledání praktického využití, bude spojovat nejlepší evropské experty a prosazovat otevřené fórum technologů, inovátorů, občanů, průmyslových podniků, veřejných orgánů, regulátorů a dohledových orgánů podněcující k diskuzi a rozvíjení nových myšlenek, a tím k získávání nových znalostí a otevřené spolupráci.

Partnerem střediska pro externí vztahy v Evropě se stane společnost ConsenSys, globální hráč, který už má v Evropě pevnou pozici a který byl vybrán ve výběrovém řízení. Jakožto důležitý člen blockchainové komunity přinese ConsenSys jasný cíl technologii rozvíjet, solidní odborné znalosti a spojení s globálním ekosystémem blockchainu, a také podnikatelský přístup ve vztazích s příslušnými subjekty a těmi nejlepšími odborníky z EU i z celého světa.

Komise financuje projekty technologie blockchain od roku 2013 z unijních programů pro výzkum FP7 (7. rámcový program) a Horizont 2020. Do roku 2020 hodlá na projekty, které by mohly technologii využívat, dát až 340 mil. €.

Předpokládaný další vývoj

Komise plánuje pokračovat v podpoře vývoje technologie nejen z finančního hlediska.

Odkazy

Další články v rubrice

Vnitřní trh v lednu 2021

Euroskop, 10.02.2021

Životní prostředí v lednu 2021

Euroskop, 10.02.2021

Spotřebitelé v lednu 2021

Euroskop, 10.02.2021