Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Vnitřní trh v únoru 2018

Euroskop, 09.03.2018

Pravidla pro oblast pojištění byla odložena

  • Rada schválila odklad uplatnění pravidel v oblasti pojištění.

  

Pravidla pro oblast pojištění byla odložena

  • Cílem směrnice je zlepšit ochranu spotřebitelů v případě pojistných produktů.

  • Prodloužení data začátku uplatňování nových pravidel by mělo umožnit lépe se ně připravit jak sektoru pojišťovnictví, tak členským zemím.

Velvyslanci při EU 14. 2. 2018 potvrdili jménem Rady dohodu na prodloužení lhůty pro provedení nových pravidel o distribuci pojištění ve vnitrostátním právu a pro jejich používání. Cílem směrnice č. 97/2016 je zdokonalit pravidla pro retailové pojištění způsobem, který usnadní integraci trhu; zavést podmínky nezbytné pro spravedlivou hospodářskou soutěž mezi distributory pojistných produktů a posílit ochranu pojistníků, zejména pokud jde o produkty životního pojištění s investičním prvkem. Podle stávajícího znění se mělo začít používat od 23. 2. 2018 a členské státy ji měly do tohoto termínu provést ve svých vnitrostátních předpisech. Na základě návrhu Komise však bylo dohodnuto, že lhůta pro provedení bude prodloužena do 1. 7. 2018 a datum použitelnosti bude odloženo na 1. 10. 2018. Prodloužení těchto termínů umožní odvětví pojišťovnictví, aby se lépe připravilo na uplatňování směrnice a na změny nezbytné k zajištění souladu s prováděcími pravidly. Členské státy budou mít více času na to, aby ustanovení směrnice provedly ve vnitrostátním právu.

Další články v rubrice

Veřejné zdraví v únoru 2019

Euroskop, 08.03.2019

Energie v únoru 2019

Euroskop, 08.03.2019