Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Zemědělství a rybolov v únoru 2018

Euroskop, 09.03.2018

Evropský účetní dvůr se zaměří na bezpečnost potravin, Zpráva EFSA potvrdila nebezpečnost neonikotinoidů pro populaci včel

 

  • EÚD si posvítí na posuzování bezpečnosti potravin v EU

  • EFSA pečuje o včely, neonikotinoidům pravděpodobně odzvonilo

  

Krátce...

 

Evropský účetní dvůr se zaměří na bezpečnost potravin

  • EÚD provádí kontrolu politiky EU v oblasti bezpečnosti potravin.

  • Auditoři se zaměří na rizika chemického původu, zpráva bude zveřejněna koncem roku 2018.

Evropský účetní dvůr (EÚD) 6. 2. 2018 uvedl, že provádí audit politiky EU v oblasti bezpečnosti potravin. Auditoři se zaměří na 1 ze 3 typů rozlišovaných rizik, a sice na rizika chemická (vedle toho se rizika dělí na fyzická a biologická). Příkladem takových rizik jsou čisticí prostředky, pesticidy či některé kovy. Pravděpodobně se jedná o reakci na skandál s vejci s obsahem škodlivého fipronilu, která se i přes bezpečnostní systém EU, rozšířila do naprosté většiny členských států. Výzkum bude proveden ve 3 členských státech EU – v Holandsku, Itálii a na Slovensku. Zpráva o zajištění bezpečnosti potravin před chemickými riziky by měla být zveřejněna koncem roku 2018 a doplní sérii zpráv EÚD, které se věnují různým částem a aspektům potravinového řetězce, mezi které patří zpráva o plýtvání potravinami (leden 2017), o dobrých životních podmínkách zvířat (připravuje se) a o ekologických potravinách (v plánu na rok 2018).

 

Zpráva EFSA potvrdila nebezpečnost neonikotinoidů pro populaci včel

  • EFSA ukončila výzkum neonikotionidů, pravděpodobně jim odzvonilo

  • Pesticidy s jejich obsahem jsou pro včely toxické a představují velké riziko pro jejich populaci

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) 16. 2. 2018 zveřejnil výsledky bádání na téma ohrožení včel neonikotinoidy (konkrétně se jedná o účinné látky klothianidin, thiamethoxam a imidakloprid) a prohlásil, že tyto látky pro včely skutečně představují zásadní riziko pro jejich populaci. EFSA před vydáním posudku konzultoval řadu aktérů, od odborníků, přes včelařské a zemědělské organice po chemický průmysl a posoudil na 1 500 studií na příslušné téma. Trojice účinných pesticidních látek byla dočasně zakázána k používání v EU prováděcím nařízením Komise (EU) č. 485/2013, dokud nebude ukončeno posuzování jejich bezpečnosti. To se oproti původním předpokladům protáhlo (mělo být ukončeno v roce 2015), ale závěry vydané EFSA pravděpodobně poslouží jako základ definitivnímu zákazu používání těchto látek v EU.