Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Výchova, vzdělání a mládež v březnu 2018

Euroskop, 10.04.2018

Rada přijala doporučení k Evropskému rámci pro kvalitní a efektivní učňovskou přípravu

  • EU chystá lepší učňovskou přípravu 

 

Krátce...

 

Rada přijala doporučení k Evropskému rámci pro kvalitní a efektivní učňovskou přípravu

  • Rada se vyjádřila k Evropskému rámci pro kvalitní a efektivní učňovskou přípravu a stanovila kritéria pro studijní a pracovní podmínky.

  • Např. by měla být uzavřena písemná dohoda, v níž budou vymezena práva a povinnosti učně, zaměstnavatele a případně i instituce odborného vzdělávání.

Rada 15. 3. 2018 přijala doporučení týkající se rámce pro kvalitní a efektivní učňovskou přípravu, který by měl pomoci mladým lidem se vstupem na trh práce. Doporučení podporuje rozvoj vysoce odborně způsobilé a kvalifikované pracovní síly schopné reagovat na potřeby trhu práce. Uplatňování společných kritérií pro zajištění kvality a účelnosti systémů učňovské přípravy by mělo umožnit členským státům lépe rozvinout a podporovat své vnitrostátní systémy učňovské přípravy. Učňovská příprava je důležitým prvkem systémů odborného vzdělávání a přípravy. V doporučení Rady jsou uvedena různá kritéria pro studijní a pracovní podmínky, např. by měla být uzavřena písemná dohoda, v níž budou vymezena práva a povinnosti učně, zaměstnavatele a případně i instituce odborného vzdělávání a přípravy v rámci jasného a konzistentního regulačního rámce; mělo by být dosaženo jednoznačných výsledků, které povedou k získání uznávaných kvalifikací; učňům by měla být poskytována mzda nebo jiná náhrada; učni by měli mít právo na sociální ochranu; učňům by mělo být poskytováno profesní poradenství, mentorování a podpora v učení před zahájením učňovské přípravy i během ní s cílem zajistit úspěšné výsledky; učitelům, školitelům a mentorům by měla být poskytována pedagogická podpora, zejména v mikropodnicích a malých a středních podnicích. Hodnocený rámec navazuje na prohlášení Rady o Evropské alianci pro učňovskou přípravu z října 2013.

Další články v rubrice

Daně v květnu 2019

Euroskop, 10.06.2019