Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Zaměstnanost a sociální věci v červenci 2018

Euroskop, 10.08.2018

Zaměstnanost v EU stále roste

  • Na trhu práce EU roste zaměstnanost i nové formy práce

 

Krátce...

 

Zaměstnanost v EU stále roste

  • Pozitivní trendy na trhu práce pokračují a sociální situace se zlepšuje.

  • Oproti roku 2016 se počet zaměstnaných osob v roce 2017 zvýšil o více než 3,5 milionu.

Komise 13. 7. 2018 zveřejnila přehled vývoje zaměstnanosti a sociální situace v Evropě za rok 2018. Přehled analyzuje příležitosti a rizika spojená s technologickými inovacemi, demografickými změnami a globalizací a představuje, co je třeba udělat, aby tento vývoj mohl být prospěšný pro všechny. Zpráva potvrzuje, že pozitivní trendy na trhu práce pokračují a sociální situace se dále zlepšuje. Zaměstnanost v EU je na vrcholu a práci má téměř 238 mil. lidí. Oproti roku 2016 se počet zaměstnaných osob v roce 2017 zvýšil o více než 3,5 milionu. Počet odpracovaných hodin na zaměstnance, byť v posledních letech stoupal, však stále nedosáhl úrovně z roku 2008. Zároveň rostou disponibilní příjmy a snižuje se míra chudoby. Silná materiální deprivace klesla na historicky nejnižší úroveň a postihuje o 16,1 mil. lidí méně než v roce 2012. Nejistota přetrvává při pohledu na dopady technologického vývoje, respektive na budoucí účinky automatizace a digitalizace. Základním předpokladem ke zvýšení celkové produktivity je podle přehledu technologický pokrok, jenž ale zároveň stojí i za nahrazováním rutinních úkolů, pro něž je potřebná jen nízká kvalifikace, a zvyšováním hranice dovedností nutných pro získání zaměstnání. Nové technologie přispívají k nárůstu počtu pracovníků s nestandardními smlouvami a osob samostatně výdělečně činných. Podle přehledu na jednu stranu z nových forem zaměstnání profitují pracovníci i podniky, ať už v podobě větší flexibility, nebo lepší rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem. Tyto nové formy také přinášejí nové příležitosti k tomu, aby lidé včetně zdravotně postižených a starších osob mohli vstoupit na trh práce či na něm setrvat. Na druhou stranu z přehledu také vyplývá souvislost mezi rostoucím výskytem nestandardních forem zaměstnání a zhoršováním pracovních podmínek, jež se projevují vyšší volatilitou příjmů, nižší jistotou pracovního místa a nedostatečným přístupem k sociální ochraně, jak se ukázalo v případě pracovníků platforem. Komise na tuto situaci a na nový svět práce reaguje návrhy na modernizaci právních předpisů v oblasti trhu práce a systémů sociální ochrany. Podle návrhu směrnice o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách platí nové minimální normy pro všechny pracovníky včetně pracovníků v nestandardních formách zaměstnání (více v příspěvku „EU chce lepší pracovní podmínky pro zaměstnance“, Zaměstnanost a sociální věci v prosinci 2017 a v příspěvku „Rada schválila „transparentní a předvídatelné“ pracovní podmínky“, Zaměstnanost a sociální věci v červnu 2018).

Další články v rubrice

Vnitřní trh v dubnu 2020

Euroskop, 09.05.2020